Eurosport

Privatpolitik

Privatpolitik
Af Eurosport

05/12/2017 kl. 16:19Opdateret 17/04/2018 kl. 16:27

The purpose of this Privacy Policy is to inform you about our respective rights and obligations relating to the collection and use of your personal data, in order to provide you with the best experience possible when you access or use our Services.

EUROSPORTS FORTROLIGHEDSPOLITIK

OG DATABEHANDLING

Ajourført: oktober 2017

Denne fortrolighedspolitik har til formål at informere dig om vores respektive rettigheder og forpligtelser, hvad angår indsamling og brug af dine data, så du får den bedst mulige oplevelse når du få adgang til vore Ydelser og bruger dem.

Disse informationer kompletterer vores generelle betingelser for brug (”GBB ”), og de ord der skrives med stort hat samme betydning som i GBB.

JURIDISK RAMME

Vi overholder de europæiske og franske normer angående beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af persondata og fri udveksling af disse data.

Referenceteksterne er:

Den franske lov ”Informatique & Liberté ” [informatik og frihed] nr. 78-17 af 6. januar ændret, der omskriver det europæiske Direktiv 95/46/CE af 24.oktober 1995 om beskyttelse af persondata og privatlivets fred til fransk ret;

Den franske lov ”om tillid til digital økonomi” (”LCEN”) nr. 2004-575 af 21.juni 2004 (artikel L. 33-4-1 i Post- og Telekommunikationsloven og artikel L. 121-20-5 i Forbrugerloven) der integrerer Direktiv 2000/31/CE af 8. juni 2000 om e-handel og Direktiv 2002/58/CE af 12. juli 2002 om beskyttelse af persondata og privatlivets fred i elektronisk kommunikation ændret ved Direktiv 2009/136/CE af 9. november 2009 til fransk ret; og

Den franske lov ”for en digital Republik” nr. 2016-1321 af 7. oktober 2016.

Samtlige behandlinger af persondata der foretages af Eurosport og/eller dets filialer, deklareres til den franske myndighed for beskyttelse af persondata: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés [Den Nationale Kommission for Databehandling og Frihedsrettigheder] – CNIL – www.cnil.fr.

Denne politik gælder ikke for tjenester der leveres af tredjepart, hvem det ellers drejer sig om: private selskaber, hvad enten de er Eurosports partnere eller ikke, administrative eller retlige myndigheder.

Når du får adgang til Ydelserne eller bruger dem, kan Eurosport indsamle eller bruge dine specifikke data: persondata som du oplyser (I) og navigationsdata der indsamles ved hjælp af ”cookies” (II).

I. DINE PERSONDATA

Fine persondata er oplysninger, der gør det muligt at identificere dig som fysisk person eller direkte eller indirekte genkende dig. Det kan være dit navn og fornavn, fødselsdato sex, postadresse, e-mail adresse, IP-adressen på en computer, et telefonnummer, nummer på betalingskort, foto, videoer, kommentarer der angiver dine data, dine personlige hemmelige brugernavn og password...

Når du har adgang til vores Ydelser, kan du have brug for at angive persondata, for eksempel hvis du:

Opretter en konto for at tilmelde dig Eurosport Samfundet;

Abonnerer på et Newsletter;

Abonnerer på vores Ydelser;

Deltager i en konkurrence som vi organiserer;

Svarer på en meningsmåling;

Videregiver et link eller indhold fra vores Ydelser til én af dine kontakter, osv.

Oplysning om disse data kan være obligatorisk for at bruge visse af vores Ydelser.

Deres formål er:

oprettelse og forvaltning af din konto;

lade dig benytte tjenester der er tilbudt af vores Ydelser;

kontakte dig for at informere dig om eventuel gevinst inden for rammen af en konkurrence;

besvare dine anmodninger;

informere dig om de Ydelser vi tilbyder;

lave statistikker over besøg på de forskellige dele af vores Ydelsers websted;

rette os efter gældende lovgivning, for det tilfælde at du deltager i websider med bidrag der styres efter deltagelse (forummer, mening, nedhentning af ethvert digitalt element …);

identificering af lovstridig brug af vores Ydelser.

Hvem kan bruge dine persondata?

Eurosport

Dine persondata indsamles når du abonnerer på vores Ydelser. Disse personlige oplysninger er bestemt for Eurosport og kan udveksles med tredjepart under særlige omstændigheder.

Vores websted, kan fra tid til anden indeholde links fra og til vores partneres netværk, reklamefolk og tilknyttede selskaber. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du bemærke, at disse websteder har deres egen fortrolighedspolitik, og at vi ikke kontrollerer den måde de kan bruge dine persondata på. Du skal læse tredjeparters websteders fortrolighedspolitik før du angiver persondata.

Dine persondata kan bruges af Eurosport for:

Levere de Ydelser du har tilmeldt dig:

Tilsende dig nyttige oplysninger, via de data du har indgivet,

For at informere dig om betingelserne for levering af vores Ydelser,

Bekræfte acceptering af dine anmodninger, din tilmelding til en Ydelse eller udførelse eller fakturering eller gennemførelse af Ydelsen.

Informere om nyheder angående vores Ydelser og tilbud, heri indbefattet andre Ydelser end dem du abonnerer på og som ville kunne interessere dig.

Vi bruger ikke dine persondata til dette formål, hvis du informerer os om at du ikke længere ønsker at modtage alle eller en del af vores tilbud under de betingelser som beskrives herefter.

Eurosport virksomhedsgruppen

Vi kan udveksle dine persondata med vores gruppe af virksomheder, navnlig vores filialer og Holding selskaber, så du kan få adgang til vores Ydelser, så vi kan forstå dine præferencer og sende dig oplysninger om produkter og Ydelser som kan interessere dig og foranstalte andre aktiviteter der beskrives i denne Fortrolighedspolitik.

Vores præstatærer af tjenesteydelser

Vi bruger andre virksomheder, agenter eller underleverandører (”præstatærer af tjenesteydelser”) for at foranstalte Ydelser på vores vegne eller hjælpe os med at levere Ydelserne. For eksempel, for eksempel kan vi ansætte Præstatærer af tjenesteydelser til at levere marketing-, reklame-, kommunikations-, infrastrukturelle- og IT- Ydelser, for at personalisere og optimere vores Ydelser, levere en kundeservice, analysere og forbedre data (navnlig data angående brugeres interaktioner med vores Ydelser), behandle og administrere brugerundersøgelser. Inden for rammen af disse Ydelser, kan disse Præstatærer af tjenesteydelser få adgang til dine persondata. Dog leverer vi til Præstatærer af tjenesteydelser kun de oplysninger de har brug for til at udføre Ydelserne og vi anmoder dem om ikke at bruge dine data til noget andet formål. Vi gør altid vort bedste for at sikre os at alle de Præstatærer af tjenesteydelser vi samarbejder med beskytter dine persondata.

Vores partnere, hvis du samtykker

Tredjeparter kan kun bruge dine persondata, hvis du har givet dit samtykke.

Hvis du afkrydser feltet hvor man tilbyder dig at modtage tilbud fra vores partnere, eller hvis du aktivt besvarer enhver form for tilbud og således tilkendegiver din udtrykkelige vilje til at modtage sådanne tilbud overføres dine data til den eller de pågældende partnere, så denne/de kan sende deres tilbud på varer eller Ydelser, per e-mail eller eventuelt per SMS.

Enhver på forhånd accepteret partner kan sende dig sådanne tilbud, indtil du informerer om, under de vilkår denne har defineret, at du ikke længer ønsker at modtage tilbud fra denne per e-mail eller eventuelt per SMS.

Disse partnere er helt og fuldt ansvarlige for behandlingen af dine persondatanår disse er blevet tilsendt dem med dit samtykke. Det tilkommer dem at rette sig efter gældende lov og tage hensyn til dine rettigheder og eventuelle anmodninger.

Tredjeparter som loven tillader

I visse tilfælde, fastsat ved lov, kan dine persondata overføres til tredjeparter der er lovligt bemyndigede adgang efter særlig anmodning: retsmyndigheder, administrative myndigheder, din udbyder af adgang til Internet, eller en tredjepart der er udsteder af en cookie der er registreret i din terminal (ekstern reklamevirksomhed, en anden editor osv.).

Vi kan også blive tvunget til at overføre dine persondata til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at beskytte og/eller forsvare Eurosports rettigheder, for at overholde nærværende GBB eller for at beskytte dine rettigheder og/eller interesser eller offentlighedens, på betingelse af at den pågældende overførsel er autoriseret af gældende lov.

For det tilfælde at hele eller en del af Eurosports digitale virksomhed sælges eller behandles af underleverandør eller tredjepart, forbeholder vi os ret til overførsel af dine oplysninger som et aktiv, der er solgt afstået eller overgivet til underleverandør.

Hvordan får man adgang til persondata, til at ændre og/eller fjerne dem?

Loven giver dig ret til adgang, rettelse, indsigelse, fjernelse, begrænsning af behandlingen og portabiliteten af dine data.

Det nemmeste er at sende din anmodning online. Du kan til hver en tid få adgang til, ændre eller fjerne oplysninger, der angår dig:

- ud fra din konto ved hjælp af dit brugernavn og dit password i rubrikken ”Min profil”,

- ved at skrive til følgende elektroniske adresse: hello@eurosport.com idet du præciserer din anmodning, så vi kan reagere effektivt på den,

- ved et klik på det dertil beregnede hypertekstlink i de meddelelser vi sender til dig.

Hvis det ikke lykkes dig at få adgang til, at ændre, fjerne dine oplysninger med den ovenfor beskrevne metode, gøre indsigelse mod indsamling af dine persondata eller anmode om begrænsning af behandlingen eller portabilitet af dine data indsamlet af Eurosport.

Så kan du udøve din ret ved skriftlig anmodning til Eurosport på følgende adresse:

Service Juridique - Digital

3, rue Gaston et René Caudron

92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Din skriftlige anmodning skal være underskrevet og ledsaget af en fotokopi af ID med indehavers underskrift. Anmodningen skal angive adressen som svaret ønskes sendt til. Svar vil blive sendt til dig inden for en frist på 1 måned efter modtagelse af din anmodning, 2 måneder hvis dyberegående undersøgelser er nødvendige eller i tilfælde af at Eurosport modtager for stort et antal anmodninger.

OBS! Vi minder dig om at vores partnere er ansvarlige for den brug de gør af dine persondata og hensynet til dine rettigheder, deri indbefattet retten til ikke længere at modtage tilbud fra dem.

Du kan imidlertid til hver en tid ændre dit valg via din brugerkonto i rubrikken for dine valg angående tilsendelse af tilbud fra tredjepart. Hvis du ændrer valg efter at have accepteret tilbud fra tredjepart, vil dine persondata ikke længere blive overført til vores partnere fra behandlingen af din anmodning at regne. Din anmodning har imidlertid ikke tilbagevirkende kraft på overførsler af data der er udført inden din anmodning. I så tilfælde skal du tage kontakt direkte til de pågældende tredjeparter.

I tilfælde af et problem, har du ret til at indgive klage til Commission Informatique et Libertés (CNIL) [Den Nationale Kommission for Databehandling og Frihedsrettigheder] via deres websted: http://www.cnil.fr/

Hvor lang tid opbevarer vi dine persondata?

Dine persondata lagres af Eurosport selv og/eller en underleverandør efter selskabets valg til streng udførsel af dennes forpligtelser, og opbevares nøjagtig den tid der er nødvendig til realisering af de formål hvortil de blev indsamlet, i overensstemmelse med gældende lov, for eksempel: maksimum 3 år for ”kunder og mulige kunder” efter den forenklede norm nr. 48 i henhold til Votering nr. 2012-209 af 21. juni 2012; og 1 år hvor det drejer sig om skabere af indhold.

Derud over opbevares de udelukkende til statistiske formål og der finder ingen form for udnyttelse sted overhovedet.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Dine persondata indsamles via en sikker web-server. Software på den sikre server koder de indgivne data inden de sendes videre. Desuden har vi sikkerhedsprocedurer, der beskytter lagring og videregivelse af dine personlige oplysninger så man undgår ikke autoriseret adgang til dem og i overensstemmelse med fransk lov om databeskyttelse. Med hensyn hertil bede dig bevise din identitet før vi videregiver private oplysninger.

II. DINE NAVIGATIONSDATA

Hvad drejer det sig om?

Med dine navigationsdata kan man ikke identificere dig personligt, men man kan identificere den terminal du bruger.

Det er oplysninger der er knyttet til aktiviteten i det udstyr (eller terminal) du bruger (computer, smartphone, tablet...), og de kan indsamles og registreres i filer ”cookies”, alt efter dine valg, efter dine adgange til Ydelserne og din brug af dem.

Hvad er en cookie?

Definition: en ”cookie » er en lille tekstfil der oprettes i din computer af en tredjepart, når din navigatør får adgang til et websted der bruger cookies. Filerne bruges til at hjælpe din navigatør til at gennemgå webstedet og få fuldt udbytte af dets funktionaliteter, såsom brugernavn, præferencer, sproglige parametre, temaer, blandt andre almindelige funktionaliteter. Cookien bruges udelukkende til at hjælpe din computer til at behandle et websted, den indsamler ikke oplysninger på din computer og den gennemsøger ikke dine filer.

Generelt lagres cookie filer i din navigatørs ”cookies” fil.

Normalt indeholder hver fil:

* Navnet på det websteds server der har oprettet cookien

* Validitetsperioden for cookien – hvor længe din navigatør kan bruge cookiens informationer til adgang til det websted der har oprettet cookien

* En cookies værdi – denne unikke oplysning består i reglen af et tal der genereres vilkårligt

Serveren der har oprettet cookien bruger cookieværdien til at huske dig når du kommer tilbage til webstedet eller du navigerer fra den ene side til den anden. Kun den server der har oprettet cookien kan læse og behandle.

Kilde: http://www.allaboutcookies.org/fr

Navigationsdata angår væsentligst den type og version af navigatør som dit udstyr bruger (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, osv.), det foretrukne sprog for det navigationssoftware du har installeret i dit udstyr, den type operativsystem du bruger (Windows, Mac Os, Linux, osv.), IP adressen (Internet Protocol) for en opkoblet terminal, en hjemmesides url adresse (den begynder navnlig med http://www.) egnet til brug af en tjeneste for en bestemt terminal, identificering af en cookie fil lagret i en terminal, datoen, tidspunktet og varigheden af terminals konneksion til et serviceelement (en side, et indhold, en rubrik, en brugerkonto, osv.).

Indsamling af visse navigationsdata er således strengt nødvendige for at du kan kommunikere på Internet. Det er tilfældet for dit udstyrs IP-adresse, for eksempel.

Andre navigationsdata skal opbevares ifølge loven, så vi kan garantere vores Ydelsers sikkerhed, opdage, undgå eller spore ethvert forsøg på misbrug eller indtrængen eller krænkelse af vores GBB, eller besvare eventuelle anmodninger fra tredjepart, der lovligt er bemyndiget til at anmode om udveksling af navigationsdata og persondata for brugere af vores Ydelser.

Det er tilfældet for IP-adressen, datoer og tidspunkter for en terminals konneksion, den Ydelse der er blevet brugt, det indhold der har været adgang til eller som er hentet ned med et klik på et element af vores Ydelser, osv.

Endelig tjener registrering af visse navigationsdata til at tilpasse Ydelserne til dit udstyr og dit brug, idet vi tilpasser indhold eller visning af Ydelser til fit udstyr eller dine præferencer.

Hvem lægger cookies på din terminal og til hvilket formål?

Eurosport

Eurosport lægger cookies på din terminal for at sikre visse funktioner: navigation på vores Ydelsers websted, gøre det muligt for os at levere og forvalte vores Ydelser, optimere eller personalisere de Ydelser vi sætter til din disposition,

De cookies lægger ind gør det for eksempel muligt at:

tilpasse format af indhold og Ydelser til din terminal,

følge din navigation og identificere dine præferencer for indhold,

tilpasse det indhold du tilbydes i forhold til dine præferencer der er konstateret takket være dine navigationsdata,

vise de Ydelser du har lagt i kurven,

undgå at du igen skal indgive persondata som du allerede har indgivet.

Vi samler navigationsdata efterhånden som vi følger din adgang til og brug af vores Ydelser. Disse data er beregnet til os og kan derfor bruges af Eurosport og/eller dets filialer og/eller på vores vegne, i henhold til lovbefalede fortroligheds- og sikkerhedsforpligtelser.

Tredjeparter: prestatærer, partnere, annoncører, reklamevirksomheder

Tredjeparter kan lægge cookies på din terminal.

Vi kontrollerer ikke installation og brug af cookies for tredjepartsselskaber og vi er ikke ansvarlige for brug af cookies hos tredjepart. Disse selskaber har deres egen fortrolighedspolitik og deres egen skik og brug hvad indsamling af data angår. Du må henholde dig til hvert af selskabernes fortrolighedspolitik, for bedre at finde af muligheder for kontrol du har til rådighed.

Formålet med cookies fra tredjepart der er os kendt er at give instrumenter til brugertal og social måling, samt til personalisering af indhold og reklame.

Målinger: brugertal, trafik, teknik

Cookies til måling af brugertal bruges af tredjeparts partnere eller underleverandører for at opnå oplysninger om din navigation. De gør det navnlig muligt at:

forstå hvordan du kommer til et websted og rekonstituere dit forløb

tælle antallet af terminaler der tager adgang til en Ydelse, en side på et websted, en Ydelses indhold, navnlig med det formål at forbedre vores tilbud af indhold,

opstille statistikker for besøg og/eller transformation,

sikre opfølgning af vores partneres fakturering (SEM, tilknyttede, annoncører) på vores Ydelses websted,

få adgang til brugerkontoen.

Disse værktøjer bruger teknologi der gør det muligt at spore brugerne på et websted og tilknytte en ”referrer” eller en kampagne til et unikt brugernavn.

Sociale knapper

Vi tilbyder dig mulighed for at dele indhold på vores Ydelsers websted med andre personer eller offentliggøre din søgen eller din vurdering af de omtalte indhold ved hjælp af funktioner af typen ”Anbefale” (Facebook, Google +), ”Tweeter” (Twitter), send per e-mail...

For eksempel er det nok bare at klikke på den rette knap såsom ”Facebook Connect” hvis du har en Facebook konto, så du forud kan udfylde din tilmeldelsesblanket til Eurosport automatisk med de oplysninger, du allerede har opgivet til det sociale netværk Facebook.

I så tilfælde skal Eurosport oprette en konto der er tilknyttet den pågældende tredjepartstjeneste (Facebook, Twitter eller Google) for at indsamle informationerne og kunne indsamle (i) oplysninger, når du navigerer på vores sociale netværkssider (for eksempel Eurosports Facebook) eller (ii) bruge deres autentificerings funktionaliteter.

Oprettelsen af en sådan konto styres i henhold til nærværende GBB og de vilkår for brug der er fastlagt af den pågældende tredjepart. Eurosport kan på ingen vis drages til ansvar i henhold hertil. For videre oplysninger om beskyttelse af dine persondata når du navigerer på disse websteder, bedes du tjekke privatlivspolitik for hvert af disse websteder.

Reklameplads

Cookies kan lægges på din terminal via vores Ydelsers reklameplads.

Disse cookier kan nedlægges via tilbudsindhold der findes i reklamepladsen af annoncørerne selv eller deres præstatærer3rd party adserving », for eksempel kommunikationsrådgivere, et selskab der måler brugertal, en præstatær for målrettet reklame, osv.): cookien knyttes til annoncørens reklameindhold.

Hermed følger vigtigste grunde cookies til at de bruger cookies:

Optælling af antallet af vist promotionelt indhold der offentliggøres i vores reklameplads, identificere de reklamer der således har været vist, udregne de beløb man er skyldig til de forskellige rettighedshavere (kommunikationsagentur, reklamevirksomhed, medie),

Opstille statistikker,

Samle navigationsoplysninger om de terminaler der har besøgt Ydelsers websted og for eksempel, begrænse det antal gange reklamen vises, tillade reklamerne at blive vist i præcis rækkefølge,

Genkende din terminal ved senere navigation på en tredjeparts websted eller en tjeneste hvor disse annoncører eller disse tredjeparter også sætter cookies, og eventuelt tilpasse tredjeparts websted og Ydelser eller de reklamer de udsender til din terminals navigation, som de måtte have kendskab til

Fastslå om en bestemt reklamekampagne har haft det ønskede resultat ved at følge brugernes forløb (har de klikket på det promotionelle indhold, har de besøgt annoncørens websted efter at have set reklamen hos vores Ydelser).

Cookies kan ligeledes nedlægges i reklamepladsen af det selskab der forvalter vores reklameplads: reklamevirksomheden. Disse cookies gør det muligt for virksomheden at:

Foretage de nødvendige optællinger, at udregne de overførsler man skylder de forskellige reklame-rettighedsindehavere og opstille statistikker,

tilpasse den reklameplads selskabet forvalter efter din terminals viste præferencer,

tilpasse reklameindhold der vises på din terminal, via vores reklameplads efter den navigation der er foretaget på din terminal og din geolokalisering,

tilpasse reklameindhold der vises på din terminal efter den navigation der er foretaget på din terminal på tredjeparters websteder.

Cookies’ varighed?

Vores websted bruger flere forskellige kategorier af cookies hvoraf:

Sessions cookies: de skabes foreløbigt i din navigatørs underregister, når du besøger et websted, og de destrueres automatisk.

Permanente cookies: modsat sessions cookies, reaktiveres disse cookies når du vender tilbage til det samme websted og de forbliver i dit apparats underregister til deres slutdato (normalt efter en periode på 12 måneder).

Beskyttede cookies: det drejer sig om en kategori cookies der overføres via en kodet HTTP konneksion. Når cookien installeres oplyser sikkerhedssystemet navigatøren om at cookien kun må sendes til appen under kodet konneksion.

Tredjeparts cookies: tredjeparts cookie er installeret på din harddisk ud fra et andet domæne end det du besøger i øjeblikket (for eksempel, når et websted indhold, eventuelt reklamer, udgør et tredjepartsdomæne). Tredjeparts cookies installeres, så et websted senere kan finde en oplysning om dig. Disse cookies installeres af tredjeparter og vi har intet overblik over deres installation.

Cookies fra det same websted: de tillader servere at vide at en cookie ikke bør følge bestemte søgninger mellem websteder, og giver et vist niveau beskyttelse mod forsøg på at oprette falske websteder. Cookies fra et og samme websted er ikke kompatible med flere navigatører.

Du har mulighed for at kontrollere hvordan cookies er installeret på din maskine ved at indstille dine navigationsparametre (se nedenfor).

Hvordan accepter eller afviser cookies på din terminal?

Du kan tillade, afvise eller deaktivere cookies ved at ændre dine navigationsparametre. Hvis du deaktivere en cookie der allerede er installeret på din navigatør, vil den ikke længere være aktiv, men den forsvinder ikke fra din navigatør før afslutningen på dens livstid. Men bemærk at blokering af samtlige cookies kan spærre din adgang til en del af Ydelserne eller påvirke kvalitet, effektivitet og personalisering af den præstation vores websted tilbyder.

Du kan udtrykke dit valg og ændre dine ønsker ved hjælp af din navigatør:

Hver navigatørs konfiguration er forskellig. Det tilkommer dig at følge editor instrukser for din navigatør som følger (disponible links på datoen for ajourføringen af denne fortrolighedspolitik):

Hvis du bruger Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Hvis du bruger Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=fr_FR

Hvis du bruger Firefox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent#w_paramaetres-des-cookies

Hvis du bruger Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Hvis du bruger Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Hvis du bruger forskellige terminaler, skal du sørge for at indstille dine parametre på den tilsvarende navigatør efter dine præferencer.

Sociale knapper.

Databeskyttelsespolitikken for leverandører på de sociale netværk bør tillade dig at udøve din ret til valg hos de sociale netværk, navnlig ved at indstille parametrene for dine brugerkontoer for hvert af disse netværk.

Mere info

Vi foreslår du besøger de følgende websteder, de kan give dig videre informationer, samt værktøjer til styring af cookies.

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/

https://www.ghostery.com/fr/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ http://www.aboutads.info/choices/