1.1 Vores Eurosport-abonnementer
Du kan finde vigtige oplysninger om vores udvalg af Eurosport-abonnementer i afsnit 1 nedenfor.
I afsnit 2 finder du information om, hvordan du igangsætter et andet Eurosport-abonnement, som træder i kraft ved udløbet af dit eksisterende Eurosport-abonnement.
Hvis du køber et Eurosport-abonnement direkte hos os, accepterer du følgende: (a) Vi giver dig adgang til dit Eurosport-abonnement (og det heraf omfattede Eurosport-indhold) med omgående virkning, og (b) hvis vi modtager dit samtykke i forbindelse med din registrering, giver du afkald på enhver lovfæstet rettighed, som du måtte have til følgende: (i) at fortryde dit køb af Eurosport-abonnement og (ii) at modtage nogen form for refusion inden for en eventuel fortrydelsesfrist.
Bemærk: Hvis du får adgang til Eurosport Player eller køber et Eurosport-abonnement gennem en tredjepart (f.eks. via en app store eller en af vores andre tredjeparter), skal du betale til denne tredjepart, og du vil være underlagt denne tredjeparts betingelser. Vigtige oplysninger om fakturering og fornyelse vil da være angivet i denne tredjeparts betingelser og vilkår. Yderligere information omkring dette kan findes i vores Brugerbetingelser.
1. VORES EUROSPORT-ABONNEMENTER
1.2 EUROSPORT-MÅNEDSABONNEMENT
Hvad er et Eurosport-månedsabonnement?
Et Eurosport-månedsabonnement giver dig adgang til Eurosport-indhold live og on-demand i en periode på mindst en måned.
Fornys det automatisk?
Ja. Abonnementet vil automatisk blive fornyet hver måned, medmindre du opsiger abonnementet inden udgangen af en gratis adgangsperiode eller inden starten af næste abonnementsperiode.
Hvornår opkræver vi betalingen?
Betaling opkræves den dag, hvor du tegner et Eurosport-månedsabonnement (og derefter månedlig betaling på cirka den samme dag hver måned), medmindre vi meddeler dig andet (for eksempel hvis der gælder en gratis adgangsperiode, se nedenfor).
Hvis du har tegnet et Eurosport-månedsabonnement med en gratis adgangsperiode, gælder følgende:
  • vi vil bede om dine betalingsoplysninger den dag, hvor du tegner abonnementet, men vi opkræver ikke betalingen før udgangen af den gratis adgangsperiode;
  • dit Eurosport-månedsabonnement vil automatisk blive konverteret til et betalingsabonnement ved udgangen af den gratis adgangsperiode, og
  • betaling vil blive opkrævet på datoen for konvertering fra gratis adgangsperiode til betalingsabonnement (og derefter på eller omkring den samme dato hver måned).
Hvor længe varer min adgang?
Et Eurosport-månedsabonnement giver dig adgang i minimum en måned. Minimumsvarigheden begynder hver måned på den dato, hvor vi opkræver betaling for den måneds adgang.
Dit Eurosport-månedsabonnement vil fortsætte, medmindre det opsiges i overensstemmelse med vores Brugerbetingelser som nærmere forklaret nedenfor.
Hvordan opsiger jeg?
Hvis du har tegnet et Eurosport-månedsabonnement med en gratis adgangsperiode, kan du når som helst inden udløb af den gratis adgangsperiode opsige dit abonnement ved at gå ind på Din Konto og følge vejledningen for opsigelse af automatisk fornyelse. Du vil fortsætte med at have adgang indtil udgangen af den gratis adgangsperiode, og der vil ikke blive opkrævet nogen betaling.
Hvis du har tegnet et Eurosport-månedsabonnement med en gratis adgangsperiode, og dette automatisk er konverteret til et betalingsabonnement, eller hvis du har tegnet et Eurosport-månedsabonnement uden en gratis adgangsperiode, kan du når som helst inden starten af næste abonnementsperiode opsige abonnementet ved at gå ind på Din Konto og følge vejledningen for opsigelse af automatisk fornyelser. Du vil fortsat have adgang til det relevante Eurosport-indhold indtil udgangen af den måned, du har betalt for, og der vil ikke blive givet nogen refusion. Derefter opkræves der ikke flere betalinger.
Hvis du har tegnet et Eurosport-månedsabonnement via en tredjepart (for eksempel via en app store eller en af vores partnere) og ønsker at opsige dit abonnement, skal du gøre det via den pågældende tredjepart. For eksempel kan du være nødt til at besøge din konto hos en tredjepart og fravælge automatisk fornyelse af Eurosport Player.
1.3 EUROSPORT-ÅRSABONNEMENT
Hvad er et Eurosport-årsabonnement?
Et Eurosport-årsabonnement giver dig adgang til Eurosport-indhold live og on-demand i et år, med forbehold for din ret til at opsige efter seks måneder.
Hvor længe varer min adgang?
Et Eurosport-årsabonnement giver dig indledningsvist adgang til Eurosport-indhold i en periode på tolv måneder fra den dato, hvor vi opkræver betalingen, dvs. efter enhver gratis adgangsperiode (“Indledende 12-Måneders Periode ”).
Dit Eurosport-årsabonnement vil herefter fortsætte, medmindre det opsiges i overensstemmelse med vores Brugerbetingelser som nærmere forklaret nedenfor.
Fornys det automatisk?
Ja. Det vil automatisk blive fornyet ved udgangen af den Indledende 12-Måneders Periode til et abonnement med månedlig betaling, medmindre du opsiger abonnementet inden udgangen af en gratis adgangsperiode eller inden udgangen af den Indledende 12-Måneders Periode. Efter den Indledende 12-Måneders Periode, vil abonnementet automatisk blive fornyet hver måned, medmindre abonnementet opsiges inden starten af næste abonnementsperiode.
Hvornår opkræver vi betalingen?
Medmindre vi meddeler dig andet (for eksempel, hvis der gælder en gratis adgangsperiode, se nedenfor), vil første betaling blive opkrævet på den dag, hvor du tegner et Eurosport-årsabonnement.
Hvis du har tegnet et Eurosport-årsabonnement med en gratis adgangsperiode, gælder følgende:
  • vi vil bede om dine betalingsoplysninger den dag, hvor du tegner abonnementet, men vi opkræver ikke betalingen før udgangen af den gratis adgangsperiode;
  • dit Eurosport-årsabonnement vil automatisk blive konverteret til et betalingsabonnement ved udgangen af den gratis adgangsperiode, og
  • din første betaling vil blive opkrævet på datoen for automatisk konvertering.
Ved et Eurosport-årsabonnement der betales på forhånd, giver din første betaling dig 12 måneders adgang til Eurosport Player. Der vil ikke blive opkrævet yderligere betalinger fra dig i resten af den Indledende Periode på 12-måneder.
Ved et Eurosport-årsabonnement der betales i månedlige rater, giver din første betaling dig adgang til Eurosport Player i den første måned af den Indledende 12-Måneders Periode. Herefter vil du blive opkrævet betaling hver måned omkring samme dag i resten af Indledende 12-Måneders Periode.
Efter udgangen af den Indledende Periode på 12-måneder vil dit Eurosport-årsabonnement automatisk blive fornyet løbende hver måned, så der vil kunne ske en ændring i tidspunkterne for dine betalinger. Betalingen vil blive opkrævet den dag, hvor dit Eurosport-årsabonnement første gang fornys automatisk og derefter cirka den samme dag hver måned.
Hvordan opsiger jeg?
Der gælder en bindingsperiode på seks måneder for dit Eurosport-årsabonnement ("Minimumsperioden på 6 måneder"). Minimumsperioden på 6 måneder starter den dag, hvor du tegner dit Eurosport-årsabonnement (uanset om dit abonnement starter med en gratis adgangsperiode eller ikke).
Hvis du har tegnet et Eurosport-årsabonnement med en gratis adgangsperiode, kan du når som helst inden udløbet af den gratis adgangsperiode opsige abonnementet ved at gå ind på Din Konto og følge vejledningen for opsigelse af automatisk fornyelse. Du vil fortsat have adgang indtil udgangen af den gratis adgangsperiode, og der vil ikke blive opkrævet nogen betaling.
Hvis du har tegnet et Eurosport-årsabonnement med en gratis adgangsperiode, og dette automatisk er konverteret til et betalingsabonnement, eller hvis du har tegnet et Eurosport-årsabonnement uden en gratis adgangsperiode, kan du når som helst opsige abonnementet ved at gå ind på Din Konto og følge vejledningen for opsigelse af automatisk fornyelse. Virkningen af opsigelsen vil afhænge af, hvornår du vælger af opsige:
I løbet af den Indledende 12-Måneders Periode:
Eurosport-årsabonnement der betales på forhånd
  • Hvis du opsiger dit abonnement på ethvert tidspunkt efter udløbet af en gratis adgangsperiode, men inden udgangen af Minimumsperioden på 6 måneder, vil du fortsat have adgang til det relevante Eurosport-indhold indtil udløbet af Minimumsperioden på 6 måneder. Der vil ikke blive opkrævet yderligere betalinger fra den dag, hvor du opsiger abonnementet, og du vil være berettiget til en delvis refusion svarende til værdien af de ikke udnyttede, men betalte dele af din Indledende 12-Måneders Periode. .
  • Hvis du opsiger dit abonnement på hvilket som helst tidspunkt efter udløbet af Minimumsperioden på 6 måneder, men inden udgangen af den Indledende 12-Måneders Periode, vil din adgang ophøre den dag, hvor du opsiger. Der vil ikke blive opkrævet yderligere betalinger fra opsigelsesdatoen, og du vil være berettiget til en delvis refusion svarende til værdien af de ikke udnyttede, men betalte dele af din Indledende 12-Måneders Periode.
Eurosport-årsabonnement med 12-måneders ratebetalinger:
  • Hvis du opsiger dit abonnement på ethvert tidspunkt efter udløbet af en gratis adgangsperiode, men inden udløbet af Minimumsperioden på 6 måneder, vil du fortsat have adgang til Eurosport-indhold indtil udløbet af Minimumsperioden på 6 måneder. Du vil stadig skulle betale alle rater, der forfalder til betaling i Minimumsperioden på 6 måneder. Derefter opkræves der ikke flere betalinger. Hvis din sidste ratebetaling også omfatter betaling for adgang efter udløbet af Minimumsperioden på 6 måneder, vil du være berettiget til en delvis refusion svarende til værdien af de ikke udnyttede, men betalte dele af dit Eurosport-årsabonnement, der falder efter Minimumsperioden på 6 måneder.
  • Hvis du opsiger dit abonnement på noget tidspunkt efter udløbet af Minimumsperioden på 6 måneder, men inden udløbet af den Indledende 12-Måneders Periode , vil du fortsat have adgang til det relevante Eurosport-indhold indtil udløbet af den måned, som du har betalt for. Der vil ikke blive ydet nogen refusion i den måned. Derefter opkræves der ikke flere betalinger.
Efter udløbet af den Indledende 12-Måneders Periode
Hvis du opsiger dit abonnement efter udgangen af den Indledende 12-Måneders Periode, vil du fortsat have adgang til det relevante Eurosport-indhold indtil udgangen af den måned, du har betalt for, og der vil ikke blive givet nogen refusion i denne måned. Derefter vil der ikke blive opkrævet flere betalinger.
Hvis du har tegnet et Eurosport-årsabonnement via en tredjepart (for eksempel via app store eller en af vores partnere) og ønsker at opsige dit abonnement, skal du gøre det via den pågældende tredjepart. For eksempel kan du være nødt til at besøge din konto hos tredjeparten og fravælge automatisk fornyelse af Eurosport Player.
1.4 EUROSPORT EVENT-ABONNEMENT
Et Eurosport Event-abonnement giver dig adgang til en eller flere specifikke sports-event(s), for eksempel en enkelt turnering eller kamp.
Dit Eurosport Event-abonnement vil ikke blive automatisk fornyet og vil kun give dig adgang til de(t) specifikke sports-event(s), der er tilgængelig(e) som en del af det pågældende Eurosport Event-abonnement i den periode, der er specificeret for dig ved købet.
Betaling opkræves den dag, du tegner et Eurosport Event-abonnement.
1.5 EUROSPORT 1-DAGS ABONNEMENT
Et Eurosport 1-dags abonnement giver dig adgang til Eurosport-indhold live og on-demand i 24 timer fra det tidspunkt, hvor du foretager købet.
Dit Eurosport 1-dags abonnement bliver ikke automatisk fornyet.
Du vil blive opkrævet betaling den dato, hvor du registrerer dig til et Eurosport 1-dags abonnement.
2. IGANGSÆTTELSE AF ET ANDET EUROSPORT-ABONNEMENT MED IKRÆFTTRÆDELSE VED UDGANGEN AF DIT NUVÆRENDE EUROPSPORT ABONNOMENT
Du kan igangsætte et andet Eurosport-abonnement, således at dette træder i kraft, når dit nuværende Eurosport-abonnement udløber. Eksempelvis kan du vælge at skifte fra et månedsabonnement til et årsabonnement, eller du kan vælge at udnytte en kampagnepris eller et særligt tilbud, som du er berettiget til.
Når du har igangsat et ny Eurosport-abonnement, vil du både kunne se detaljerne i dit nuværende og fremtidige Eurosport-abonnement på Din Konto under fanen Administrer Abonnement.
Hvornår kan jeg igangsætte et andet Eurosport-abonnement?
Du kan igangsætte et andet Eurosport-abonnement, når:
i. du abonnerer direkte fra os; og
ii. du er berettiget hertil.
Vi giver dig oplysninger om, hvornår du er berettiget til at igangsætte et andet Eurosport-abonnement, herunder berettiget til at udnytte et tilbud, inden du abonnerer.
Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du abonnerer gennem tredjeparter (f.eks. via en app store eller en af vores andre tredjeparter).
Når du igangsætter et andet Eurosport-abonnement gennem dit nuværende abonnement, vil den automatiske fornyelse i dit nuværende abonnement automatisk blive opsagt. Dit nye Eurosport-abonnement bliver ikke nødvendigvis aktiveret med det samme, men vil træde i kræft, når dit nuværende Eurosport-abonnement ophører. Ovenfor finder du oplysninger om, hvordan du opsiger et Eurosport-abonnement, og hvornår et Eurosport-abonnement ophører.
Hvornår opkræver vi betaling?
Betaling for et nyt Eurosport-abonnement sker ved hjælp af den valgte betalingsmetode og opkræves den dato, hvor abonnementet træder i kraft. Dette vil være dagen efter, at dit nuværende Eurosport-abonnement er udløbet.
Hvis det Eurosport-abonnement, som du har igangsat, har en gratis adgangsperiode, vil denne gratis adgangsperiode begynde dagen efter udløbet af dit nuværende Eurosport-abonnement. Betaling for dit nye Eurosport-abonnement vil herefter blive trukket øjeblikkeligt efter udløbet af den gratis adgangsperiode.
Fremtidige betalinger vil afhænge af typen af Eurosport-abonnementer, som du har igangsat. Se afsnit 1 ovenfor vedrørende oplysninger om betalinger for de forskellige Eurosport-abonnementer, som er tilgængelige.
Kan jeg ændre mening om det nye Eurosport-abonnement?
Du kan til enhver tid annullere et nyt Eurosport-abonnement forud for, at abonnementet træder i kraft. Du annullerer abonnementet ved at gå til Din Konto og følge vejledningen om annullation af kommende abonnementer. Du vil fortsætte med at have adgang til dit nuværende Eurosport-abonnement indtil udgangen af din nuværende bindingsperiode (medmindre du vælge at opsige dit nuværende Eurosport-abonnement på et tidligere tidspunkt).
Opdateret april 2020