Dette er brugerbetingelserne for Eurosports og Eurosport Players websteder og applikationer ("Tjenesten").
Gennemlæs disse betingelser, inden du får adgang til, installerer eller bruger Tjenesten. De fastlægger aftalen mellem dig og os om din adgang til og brug af Tjenesten. Ved at tilgå, installere eller bruge Tjenesten accepterer du disse Brugerbetingelser. Hvis du ikke kan acceptere brugerbetingelser, skal du ikke benytte Tjenesten.
Om os
Tjenesten drives og leveres til dig af Dplay Entertainment Limited, registreret i England med virksomhedsnummer 09615785 og med registreret firmaadresse i Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannien (“DEL”, "vi", "os, "vores").
Beskyttelse af personoplysninger
Alle personoplysninger, som du giver os, eller som vi indsamler fra dig, når du bruger Tjenesten eller din Eurosport-Konto (defineret nedenfor), vil blive anvendt af os på de måder, der er angivet i vores Privatlivspolitik. Sørg for, at du også læser vores Cookie-politik.
Tjenesten
Når vi taler om Tjenesten i disse betingelser, omfatter den:
  • Eurosport Player og Eurosport websteder (tilsammen, "Webstederne");
  • Eurosport Player og Eurosport applikationer, der er tilgængelige på visse mobiltelefoner og andre internetforbundne enheder (tilsammen, “Applikationerne”); og
  • alt, der stilles til rådighed på Webstederne og Applikationerne, herunder:
o on-demand og live tjenesten, tilgængelig enten gratis (med en konto), eller med betalt abonnement;
o alle egenskaber, funktioner og brugergrænseflader; samt
o alt indhold og materiale som du kan se, få adgang til eller bidrage til, såsom billeder, fotos, lyd, musik, tekst, artikler, spil, grafik, software, videoer, programmer, live streams og lineære kanaler (“Indhold”).
Tjenestens Indhold vil blive ændret regelmæssigt. Det betyder, at spændende sportsgrene, begivenheder, artikler, programmer, kanaler osv. kan blive stillet til rådighed, mens andre sportsgrene, begivenheder, artikler, programmer, kanaler osv. ikke længere vil være tilgængelige. Se afsnit 9 for
flere detaljer.
Brugerbetingelser
1. Adgang til Tjenesten
1.1 Ved adgang til, brug eller installation af Tjenesten vil du få adgang til og blive i stand til at se og interagere med Indhold på de betingelser og vilkår, der er fastlagt i disse Brugerbetingelser.
1.2 Du kan muligvis se noget Indhold gratis, men andet Indhold vil måske kun være tilgængeligt for dig, hvis du:
(a) opretter en konto ("Eurosport-Konto"); eller
(b) køber engangsadgang eller et abonnement ("Eurosport-Abonnement").
1.3 Du kan oprette en Eurosport-Konto, hvis du er 16 år eller ældre. For at købe et Eurosport-Abonnement skal du være 18 år (eller myndig i det land, du bor i, hvis myndighedsalderen er
over 18 år).
1.4 Som beskrevet på siden "Valg af Eurosport-Abonnement" og i vores Hjælpecenter:
(a) De Eurosport-Abonnementer, Indhold, egenskaber og funktioner, der er omfattet af Tjenesten, kan variere afhængigt af din enhed, dit bopælsområde samt de forskellige Websteder og Applikationer. For flere oplysninger om understøttede enheder, læs afsnit 13 i disse Brugerbetingelser; og
(b) Begrænsninger af Indhold, egenskaber og funktioner kan også afhænge af, det Eurosport-Abonnement du vælger og eventuelle begrænsninger pålagt af vores kommercielle partnere.
2. Din Eurosport-Konto
2.1 Når du opretter din Eurosport-Konto, skal du give os sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger. Det er muligt, du kan bruge en konto, du allerede har hos en tredjeparts-platform eller en anden partner, for at skabe en Eurosport-Konto, f.eks. dine loginoplysninger hos en social medietjeneste.
2.2 Du er ansvarlig for dit Eurosport-Konto-brugernavn og din adgangskode, for at holde dem fortrolige samt for alle aktiviteter, der gennemføres med dem (herunder al adgang til og brug af Tjenesten gennem din Eurosport-Konto). Vi anbefaler, at du ikke udleverer dine betalingsoplysninger, brugernavn og adgangskode til andre personer. Du indvilliger i at give os besked omgående, hvis du bliver opmærksom på eller får mistanke om brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din adgangskode eller dit brugernavn.
3. Dit Eurosport-Abonnement
3.1 De nuværende Eurosport-Abonnementer, som tilbydes i dit område, er angivet under Tjeneste her. Hvis du køber et Eurosport-Abonnement hos os, vil du blive informeret om pris, valuta og automatisk fornyelse, før du gennemfører dit køb.
3.2 Under fanebladet "Oplysninger om Eurosport-Abonnement" kan du finde:
(a) flere oplysninger om de funktioner, hvert Eurosport-Abonnement omfatter, herunder automatisk fornyelse, bindingsperioder, hvordan du kan stoppe automatisk fornyelse samt opsigelse; og
(b) oplysninger om at skifte fra et Eurosport-Abonnement til et andet, herunder hvordan det påvirker faktureringen i forbindelse med dit abonnement.
3.3 Når du har foretaget et køb, vil vi sende dig en bekræftelsesmail med oplysninger om dit nye Eurosport-Abonnement. Du kan også finde oplysninger om dit Eurosport-Abonnement i Konto området her, herunder prisen. Hvis dit Eurosport-Abonnement fornys automatisk, vil
disse oplysninger indeholde abonnementsprisen, den nye faktureringsdato, samt hvordan du kan stoppe den automatiske fornyelse af dit Eurosport-Abonnement. Hvis du har abonneret via en tredjepart, bedes du læse afsnit 12 .
4. Automatisk fornyelse
4.1 De fleste Eurosport-Abonnementer fornys automatisk, medmindre du opsiger dit abonnement før den næste fornyelsesdato (eller din gratis adgangsperiode er slut).
4.2 Hvis du køber et Eurosport-Abonnement gennem os, vil vi meddele dig det på tilmeldingstidspunktet, hvis dit Eurosport-Abonnement automatisk vil blive fornyet samt oplyse, hvornår det vil ske.
4.3 Hvis du har et Eurosport-Abonnement, der fornys automatisk, og du ikke opsiger dit abonnement før udløbet af din igangværende abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode), vil dit Eurosport-Abonnement automatisk blive fornyet. Hvis dit Eurosport-Abonnement fornys automatisk, vil den samlede abonnementsbetaling blive trukket til samme pris (medmindre du kan få en særlig tilbudspris i din nuværende eller kommende abonnementsperiode, eller vi har givet dig besked om en prisændring i overensstemmelse med afsnit 8 ), som gælder for den næste abonnementsperiode. For yderligere oplysninger om automatisk fornyelse, herunder hvordan den kan afbrydes, bedes du læse "Oplysninger om Eurosport-Abonnement" og Konto.
4.4 Medmindre dit Eurosport-Abonnement bliver fornyet på månedsbasis, vil du blive informeretom fornyelse, når den nuværende abonnementsperiode udløber.
5. Gratis adgangsperiode
5.1 Dit Eurosport-Abonnement kan starte med en gratis adgangsperiode. Gratis adgangsperioder er kun tilgængelige for nye abonnenter (en pr. abonnent), medmindre andre betingelser gælder. Den specifikke varighed af en gratis adgangsperiode angives ved tilmeldingen.
5.2 Du vil blive faktureret automatisk, når din gratis adgangsperiode udløber, medmindre du annullerer dit Eurosport-Abonnement, før din gratis adgangsperiode udløber. Bemærk, at du ikke nødvendigvis får besked om, at din gratis adgangsperiode er ved at udløbe eller er udløbet, og at dit betalingsabonnement er påbegyndt.
5.3 Hvis du abonnerer via en tredjepart, for eksempel en app-butik eller via en af vores samarbejdspartnere, se da også afsnittet 12 (Tredjepartsplatforme og -tjenester) nedenfor.
6. Reklametilbud
6.1 DEL, virksomheder i samme koncern som DEL og/eller vores samarbejdspartnere, kan stille kuponkoder, prisreduktioner eller andre reklametilbud til rådighed, som kan give dig gratis adgang eller rabat på Tjenesten ("Reklametilbud"):
6.2 Reklametilbud findes i mange forskellige former og kan gøres tilgængelige som enkeltstående tilbud eller som en del af en pakke sammen med andre produkter eller tjenester, der sælges af DEL (eller andre virksomheder inden for samme koncern som DEL), eller sammen med produkter eller tjenester fra en af vores samarbejdspartnere.
6.3 Du må kun bruge og indløse Reklametilbud i overensstemmelse med de specifikke betingelser og vilkår, der gælder for dem. Undersøg de relevante betingelser og vilkår for det enkelte Reklametilbud for at se nærmere detaljer, herunder:
(a) Hvem der er berettiget til at benytte sig af tilbuddet; og
(b) Hvorvidt begrænsninger pålægges, hvis et Reklametilbud kombineres med en gratis adgangsperiode.
6.4 Hvis et Reklametilbud leveres af en samarbejdspartner eller af en anden virksomhed inden for samme gruppe som DEL, kan denne anden virksomhed have yderligere gældende betingelser og vilkår. DEL er ikke ansvarlig for produkter og tjenester, der ydes af sådanne samarbeds-partnere.
7. Fakturering
7.1 Hvis du skal betale for dit Eurosport-Abonnement, vil det blive opkrævet ved hjælp af den betalingsmetode, du valgte, da du tilmeldte dig.
7.2 Hvis dit Eurosport-Abonnement fornys automatisk, vil abonnementsbetalinger blive trukket automatisk på den første dag i hver nye abonnementsperiode for dit Eurosport-Abonnement til samme pris (medmindre vi har givet dig besked om en prisændring i overensstemmelse med afsnit 8 , eller hvis afsnit 7.4 gælder). Den første betaling vil som regel blive trukket den dag, du abonnerer, eller - hvis du har en gratis adgangsperiode - dagen efter, at din gratis adgangsperiode udløber.
7.3 Hvis du er berettiget til et Reklametilbud, der giver dig gratis adgang til et Eurosport-Abonnement i en bestemt periode, som derefter ændres til et betalingsabonnement, vil din første betaling blive opkrævet lige efter tilbudsperiodens ophør.
7.4 Hvis du er berettiget til et Reklametilbud, der omfatter en rabat, vil din faktura og dine betalinger blive tilsvarende reduceret for reklameperioden. Efter tilbudsperioden vil standardprisen gælde.
7.5 For at se dine faktureringsoplysninger, afbryde automatiske fornyelse eller ændre din betalingsmetode skal du gå til området Konto her (medmindre du betaler via en tredjepart eller en anden tjeneste, for eksempel via Apple, Google eller en af vores samarbejdspartnere. I så tilfælde bedes du læse afsnit 12 (Tredjepartsplatforme og -tjenester) nedenfor).
7.6 Hvis en betaling ikke kan gennemføres, fordi din betalingsmetode er udløbet, fordi du ikke har dækning på kontoen eller af andre årsager, og du ikke ændrer din betalingsmetode eller opsiger dit Eurosport-Abonnement, kan vi stille dit Eurosport-Abonnement og/eller din Eurosport-Konto i bero, indtil vi (eller den relevante tredjepart) har fået oplyst en gyldig betalingsmetode. Du vil blive informeret om sådanne problemer og få mulighed for at opdatere din betalingsmetode. Når du opdaterer din betalingsmetode i dine Konto her, autoriserer du os til at opkræve betalingen for dit Eurosport-Abonnement ved hjælp af den opdaterede betalingsmetode, og du forbliver ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb. Dette kan medføre en ændring af dine betalingsdatoer eller din abonnementsperiode.
7.7 Vi forbeholder os ret til at ændre den dato, hvor vi overfører betalingen fra din konto, og informere dig om det, hvis din betalingsmetode ikke er blevet godkendt, eller ændre den automatisk, hvis din abonnementsfornyelsesdato ikke findes i en given måned. Hvis du for eksempel plejer at betale den 30. hver måned, vil din betaling i februar blive overført den 28.
7.8 Vi benytter andre virksomheder (inklusive andre virksomheder i samme koncern som DEL), agenter og leverandører til behandling af kreditkort-transaktioner og andre betalingsmetoder.
7.9 Hvis du tilmelder dig et Eurosport-Abonnement, som begynder med en gratis adgangsperiode, eller hvis du benytter dig af et Reklametilbud, som giver dig gratis adgang til et Eurosport-Abonnement, men også kræver, at du angiver dine betalingsoplysninger, kan et nominelt beløb midlertidigt hæves på din konto, når din gratis adgangsperiode eller dit Reklametilbud begynder.
8. Prisændringer
8.1 Vi kan til tider ændre prisen på dit Eurosport-Abonnement. Eventuelle prisændringer vil først gælde for dig 30 dage efter, at du har fået meddelelse herom og efter dit nuværende Eurosport-Abonnements fornyelsesdato. Vi vil informere dig om, hvilken dato prisændringen træder i kraft. Hvis du har købt et Eurosport-Abonnement via en af vores tredjeparts-/samarbejdspartnere (herunder Apple og Google), vil prisændringerne være underlagt denne tredjeparts betingelser og vilkår.
8.2 Hvis vi oplyser dig om en prisændring, og du ikke længere ønsker at fortsætte dit Eurosport-Abonnement til den nye abonnementspris, kan du opsige dit Eurosport-Abonnement inden den næste abonnementsperiode ved at følge opsigelsestrinene, som fremgår af din Account (som beskrevet i afsnit 11 ). Din fortsatte anvendelse af dit Eurosport-Abonnement og/eller betaling for det nye abonnementsforløb til den nye abonnementspris vil blive anset for dit samtykke til en prisændring.
9. Ændringer af Indhold
9.1 Som vi nævnte ovenfor, da vi beskrev Tjenesten, vil Indholdet blive ændret regelmæssigt – det betyder, at spændende sportsgrene, begivenheder, artikler, programmer, kanaler osv. kan blive stillet til rådighed, mens andre sportsgrene, begivenheder, artikler, programmer, kanaler osv. ikke længere vil være tilgængelige.
9.2 Tilgængeligheden af Indholdet kan ændre sig af forskellige grunde, såsom hvis tredjepartens rettighedshavere begrænser eller kalder vores ret til brug af det pågældende indhold på Tjenesten tilbage, af juridiske eller lovmæssige årsager.
9.3 Vi yder en regelmæssig Tjeneste, og vi kan ikke forudse, hvad der vil ske i fremtiden. Det betyder, at vi kan ændre Indholdet på anden vis end det, der er angivet i disse Brugerbetingelser.
9.4 Vi vil prøve at undgå at foretage væsentlige ændringer af Indholdet (som beskrevet i klausul 10.2(b) nedenfor), men hvis vi gør det, vil vi informere dig i henhold til klausul 10.2(b) nedenfor.
9.5 Du bedes bemærke, at vi måske ikke vil kunne advisere dig på forhånd om enhver ændring i Indholdet. Du henvises til Websted og Applikationer for oplysninger om tilgængeligt Indhold.
10. Ændring af Tjenesten
10.1 Gratis adgang:
(a) Vi kan til enhver tid foretage ændringer eller stoppe gratis elementer af Tjenesten uden at informere dig om det på forhånd.
(b) Det gælder også for alle de dele af Tjenesten, du har adgang til som uregistreret gæst og som Eurosport-Kontoindehaver, uden at købe et Eurosport-Abonnement. Sådanne ændringer kan (for eksempel) foretages i forbindelse med, at vi er nødt til at fjerne visse egenskaber eller funktioner og/eller ophøre med at tillade, at visse enheder eller platforme får adgang til de gratis dele af Tjenesten. Vi kan også til tider forbedre og opdatere de gratis dele af Tjenesten.
10.2 Betalt Tjeneste:
(a) Vi kan også blive nødt til at ændre de dele af Tjenesten, du kun kan få adgang til med et Eurosport-Abonnement (“Betalt Tjeneste”). Vi ændrer kun den Betalte Tjeneste, hvis vi har en særlig grund til det, såsom:
(i) for at ændre Tjenestens design og layout;
(ii) for at forbedre og udvide de egenskaber og funktioner, der er tilgængelige som del af den Betalte Tjeneste; eller
(iii) for at være i overensstemmelse med en ændring i den gældende lovgivning eller håndtere en potentiel sikkerhedsrisiko.
(b) Hvis vi skal foretage en ændring af:
(i) den Betalte Tjeneste, som er en ulempe for dig; eller
(ii) en væsentlig ændring af Indholdet, for eksempel ved at fjerne højprofil-kanaler eller omfattende indholdskategorier, til enhver tid i løbet af dit Eurosport-Abonnement vil vi give dig mindst 30 dages varsel og opsigelsesret. Hvis du ikke opsiger dit Eurosport-Abonnement efter, at vi har givet dig besked om ændringerne, og før disse ændringer finder sted, og du fortsætter med at bruge Tjenesten, vil vi se det som din accept af ændringerne.
(A) Vi vil prøve at sikre, at enhver ændring, der er en ulempe for dig, ikke vil blive indført i dit nuværende abonnementsforløb. Det betyder, at vi vil informere dig på forhånd, så du har mulighed for at opsige dit Eurosport-Abonnement, før ændringen foretages (når den næste
abonnementsperiode begynder) ved at følge trinene i afsnit 11 (Opsigelse).
(B) Hvis en sådan ændring skal indføres i din nuværende abonnementsperiode, kan du stadig nå at opsige dit Eurosport-Abonnement, inden ændringen indføres. Under disseomstændigheder kan vi refundere de beløb, du har betalt for Tjenesten, men ikke har modtaget endnu.
10.3 Afsnit 10 gælder ikke for uvæsentlige ændringer, som ikke påvirker din anvendelse afTjenesten, af en del af Tjenesten, herunder (uden begrænsning) ændringer i design eller Indhold, der dækkes af afsnit 9.
11. Opsigelse
11.1 Du kan opsige dit Eurosport-Abonnement til enhver tid før udgangen af den igangværende abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode), og medmindre vi fortæller andet i "Oplysninger om Eurosport-Abonnement for dit område" (som angivet i afsnit 11.2) vil opsigelsen træde i kraft fra udgangen af den aktuelle abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode). Dette betyder, at hvis du er delvist gennem en abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode), vil du fortsat kunne benytte dit Eurosport- Abonnement indtil udgangen af den aktuelle abonnementsperiode (eller gratis adgangsperiode), medmindre vi fortæller dig andet.
11.2 I nogle områder kan visse Eurosport-Abonnementer have en bindingsperiode, der udløber før den nuværende abonnementsperiodes udløb. Det kan gælde for det oprindelige abonnement eller enhver fornyelsesperiode. Det betyder, at du kan få mulighed for at opsige dit Eurosport-Abonnement med en opsigelse, der træder i kraft, når bindingsperioden slutter ellerøjeblikkeligt (hvis bindingsperioden er udløbet). For flere oplysninger om bindingsperioden og opsigelsesrettigheder, der gælder for dit Eurosport-abonnement, bedes du læse "Oplysninger om Eurosport-Abonnement for dit ".
11.3 For at administrere eller opsige dit Eurosport-Abonnement bedes du gå til Konto området afdin Eurosport-Konto.
11.4 Hvis du har tilmeldt dig et Eurosport-Abonnement via en tredjepart (for eksempel via en app store eller en af vores samarbejdspartnere) og ønsker at opsige dit abonnement, skal du gøre det via den pågældende tredjepart. For eksempel kan du blive nødt til at gå til dine enhedsindstillinger eller besøge din app store-konto og afbryde den automatiske fornyelse af Eurosport-Abonnementet.
11.5 Når du køber et Eurosport-Abonnement af os, accepterer du, at: (a) vi giver dig adgang til dit Eurosport-Abonnement (og det tilgængelige Indhold via dette Eurosport-Abonnement) med det samme, og (b) hvis vi får dit samtykke, når du tilmelder dig, frasiger du dig eventuelle lovfæstede rettigheder, du måtte have til: (i) at fortryde dit Eurosport-Abonnement, og (ii) modtage en refundering inden for en eventuel fortrydelsestid.
11.6 Hvis du er bosiddende i Norge, kan du finde mere information om din ret til at fortryde i enhver relevant fortrydelsesperiode i "Oplysninger om Eurosport-abonnement på".
12. Tredjepartsplatforme og -tjenesteydelser
12.1 Hvis du får adgang til Tjenesten eller køber et Eurosport-Abonnement gennem en tredjepart (for eksempel via en app store eller en servicepakke fra en af vores tredjeparts-/samarbejdspartnere) eller et andet produkt eller en anden serviceydelse solgt af den tredjepart eller DEL:
(a) vil du være underlagt den tredjeparts betingelser eller det andet produkts eller den anden serviceydelses betingelser (herunder gældende anvendelsesregler);
(b) enhver betaling til et Eurosport-Abonnement vil blive til den tredjepart eller det andet produkt eller den anden service;
(c) Vigtige oplysninger om:
(i) salgsbetingelser;
(ii) gebyrer;
(iii) skatter og afgifter;
(iv) betalingsmetoder;
(v) din ret til at annullere en transaktion, og når du kan udøve en sådan ret (hvor den gælder); og
(vi) de tekniske tiltag for at afslutte en transaktion, vil blive angivet i detaljer i tredjepartens betingelser og vilkår eller betingelser og vilkår for det andet produkt eller den anden service; og
(d) Du skal overholde sådanne tredjepartsbetingelser og vilkår samt disse Brugerbetingelser. Hvis der er uoverensstemmelser mellem disse Brugerbetingelser og tredjepartsbetingelserne, gælder tredjepartsbetingelserne.
12.2 Hvis du betaler for et Eurosport-Abonnement gennem en tredjepart (for eksempel en app store), eller gennem en af vores samarbejdspartnere, eller via et andet produkt eller en anden tjeneste solgt af den pågældende tredjepart eller DEL, og du ønsker at ændre din betalingsmetode, er du nødt til at gøre dette via den pågældende tredjepart eller det andet produkt eller den anden tjeneste. Hvis du får problemer med regninger eller betingelser under sådanne omstændigheder, bedes du kontakte den pågældende tredjepart direkte for at diskutere refundering eller kredit i forbindelse med dit Eurosport-Abonnement.
13. Enhedsrestriktioner, understøttede enheder og opdateringer
13.1 Du kan kun se Indhold ved hjælp af dit Eurosport-Abonnement på et vist antal enheder på samme tid. Du kan finde oplysninger om disse enhedsbegrænsninger i vores Hjælpecenter på.
13.2 Tilgængelighed til og effektivitet af Tjenesten, Eurosport-Abonnementer og Indhold afhænger af kvaliteten af din internetforbindelse og enhedens funktioner. Som beskrevet på siden om Eurosport-abonnementsvalg og vores Hjælpecenter, vil nogle af Tjenestens funktioner ikke være tilgængelige på alle enheder og alle operativsystemer. Besøg vores Hjælpecenter på for at se den komplette liste over understøttede enheder og operativsystemkrav.
13.3 For at få den bedst mulige oplevelse og sikre, at Tjenesten fungerer korrekt, anbefaler vi, at du accepterer eventuelle opdateringer af Tjenesten, når de bliver tilgængelige. Dette kan også kræve, at du opdaterer din enheds operativsystem. Efterhånden som nye operativsystemer og enheder lanceres, kan vores understøttelse af ældre versioner ophøre. Besøg vores Hjælpecenter påfor at se den komplette liste over understøttede enheder og operativsystemkrav.
13.4 Din brug af eventuelle opdateringer, modifikationer eller erstatningsversioner af Tjenesten vil være reguleret af disse Brugerbetingelser og eventuelle supplerende betingelser, som du skal acceptere, når du installerer sådanne opdateringer, modifikationer eller erstatningsversioner.
14. Din brug af data
Du er ansvarlig for al internetadgang, mobildata eller andre påløbne afgifter/beløb ved brug af Tjenesten og dit Eurosport-Abonnement. Husk, at streaming og download af audio-visuelt indhold, såsom videoer og spil, kan bruge en masse data.
15. Ejerskab
15.1 Tjenestens Indhold ejes af os eller licenseres til os, og er underlagt vores ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Du har derfor ingen immaterielle rettigheder i eller til nogle dele af Tjenesten, Eurosport-Abonnement eller Indholdet ud over retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser.
15.2 Du har ikke ret til at fjerne, ændre eller på nogen måde manipulere med nogen meddelelser om ophavsret eller andre kendetegn, der er inkluderet i Tjenesten, eller noget andet Eurosport-Indhold.
15.3 Enhver kopiering, adgang, overførsel, offentlig fremvisning eller tilrådighedsstillelse til offentligheden eller anden anvendelse af nogle dele af Tjenesten (herunder Indhold), ud over det, der udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse Brugerbetingelser, skal betragtes som en overtrædelse af de relevante immaterielle rettigheder og et brud på disse Brugerbetingelser.
15.4 I tilfælde af en sådan overtrædelse kan vi eller en af vores tilknyttede virksomheder blokere din adgang til Tjenesten og lukke enhver Eurosport-Konto, du måtte have samt udøve eventuelle rettigheder eller midler, vi måtte have til rådighed.
16. Dit indhold
16.1 Hvis du har et Eurosport Abonnement, kan du have mulighed for at interagere med Indhold på Tjenesten med likes og ved at dele Indhold.
16.2 Du accepterer at:
(a) du ikke vil dele, bidrage med eller oploade Indhold, som er ringeagtende, stødende, ulovligt, på anden vis uacceptabelt, krænker andres rettigheder eller overtræder disse Brugerbetingelser; og
(b) Indhold, som du indsender til Tjenesten, vil ikke indeholde ophavsretligt beskyttet materiale fra tredjepart eller materiale, som er underlagt tredjeparts ejendomsret (omfatter ret til privatliv eller ret til offentliggørelse), med mindre du har en licens eller tilladelse fra den rettelige ejer eller du på anden vis er juridisk berettiget til at dele det pågældende materiale.
16.3 Vi forbeholder os ret til (men er ikke forpligtet til) at beslutte, om dit Indhold overholder kravene i disse Brugerbetingelser. Vi kan fjerne, ændre eller slette den slags Indhold, lukke eller blokere din adgang til at oploade Indhold og/eller lukke eller blokere din Eurosport-Konto uden forudgående varsel, hvis vi opdager overtrædelser af disse Brugerbetingelser.
17. Din brug af Tjenesten
17.1 Du bekræfter at:
(a) du til enhver tid vil overholde disse Brugerbetingelser; og
(b) at du ikke vil benytte Tjenesten til ulovlige formål eller på en måde, der krænker andres rettigheder, herunder immaterielle rettigheder.
17.2 Du må kun benytte og se Tjenesten til dit personlige og ikke-kommercielle brug. Mens du bruger Tjenesten, giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at få adgang til Eurosport-Indholdet og streame, downloade, midlertidigt gemme og se Eurosport-Indholdet. Det Indhold du kan få adgang til via Tjenesten vil variere afhængigt af, om du har en Eurosport-Konto og din Eurosport-Abonnementstype. Med undtagelse af den begrænsede licens, der gives til dig i disse Brugerbetingelser, vil ingen rettighed, adkomst, ejendomsret eller andel i Tjenesten blive overført til dig.
17.3 Du må ikke og må ikke lade tredjeparter:
(a) transmittere, udsende, vise, udføre, udgive, give licens til, sælge, lave og/eller distribuere kopier af dele af Tjenesten til fordel for en tredje part, eller udstille en del af Tjenesten på et offentligt sted;
(b) frame elementer fra Indholdet eller Tjenesten, eller inkorporere en del af Tjenesten i et andet websted eller en anden applikation, online eller audiovisuel Tjeneste, hvad enten den ejes af os eller vores partnere;
(c) få adgang til eller se en del af Tjenesten og/eller købe dit Eurosport-abonnement med et virtuelt proxy-netværk;
(d) bruge dit brugernavn og din adgangskode til at få adgang til din Eurosport-Konto eller dit Eurosport-abonnement uden tilladelse;
(e) forsøge at ændre, modificere, reverse engineer, adskille, dekompilere, overføre, bytte eller oversætte tjenesten, medmindre du har en juridisk ret til at gøre dette;
(f) fjerne, deaktivere, degradere eller blokere nogen former for indholdsbeskyttelser i tjenesten eller indholdet;
(g) indsamle eller høste personoplysninger fra nogen bruger af tjenesten (herunder kontonavn) eller anvende nogen form for robot, bot, crawler, søgning/indsamling, proxy eller andre manuelle eller automatiske enheder, metoder, systemer eller procedure for adgang, indsamling, indeksering, “data mine” eller på nogen anden måde gengive eller omgår den navigationsmæssige struktur eller præsentation af tjenesten, dit Eurosport-Abonnement eller Indholdet.
17.4 Du indvilliger i ikke at registrere dig flere gange til en gratis adgangsperiode eller til samme type Reklametilbud. Enhver sådan handling vil blive betragtet som et brud på disse Brugerbetingelser og kan medføre lukning af din Eurosport-Konto og/eller dit Eurosport-Abonnement.
18. Brug af Tjenesten uden for bopælslandet:
18.1 Hvis du er bosiddende i EU, kan du i reglen få adgang til Eurosport-Indholdet via dit specifikke Eurosport-abonnement, når du besøger et andet EU-land, uden ekstra omkostninger. Det betyder, at du kan nyde den samme tjeneste i udlandet som derhjemme og at du vil få adgang til det samme Eurosport-indhold på det samme sprog, som du har via dit Eurosport-abonnement, når du er hjemme. Denne adgang er kun tilgængelig, hvis du midlertidigt befinder dig i et andet EU-land, og vi er i stand til at kontrollere, at dit hjemland er inden for EU.
18.2 Se Hjælpecentret på for flere oplysninger om adgang til Tjenesten uden for dit hjemland.
19. Ophør af din ret til at bruge Tjenesten
19.1 Vi kan opsige vores aftale med dig (og dermed din ret til at bruge Tjenesten) til enhver tid. Hvis vi opsiger vores aftale med dig, efter at du har købt et Eurosport-Abonnement, vil vi give dig så langt varsel, som det med rimelighed er muligt og sørge for, at du enten: (i) har adgang til de betalte elementer af Tjenesten, som dit abonnement dækker i resten af din abonnementsperiode; eller at du får en refundering for resten af din abonnementsperiode efter den dato, hvor vores aftale slutter. Du kan også opsige din aftale med os om dit Eurosport-Abonnement i henhold til afsnit 11 .
19.2 Under alle omstændigheder kan vi øjeblikkeligt afslutte eller suspendere din ret til at bruge hele eller en del af Tjenesten eller dit Eurosport-Abonnement omgående, hvis der er rimelig grund til at antage, at du har overtrådt disse Brugerbetingelser, eller hvis du bruger Tjenesten eller Eurosport-Indholdet eller dit Eurosport-Abonnement på nogen anden måde end til det tiltænkte formål eller på ulovlig vis. Vi vil informere dig om, hvis vi beslutter at opsige eller suspendere din ret til at bruge Tjenesten. Hvis det, du har gjort, kan afhjælpes, vil vi give dig en rimelig mulighed for at gøre det.
19.3 Hvis vi afslutter dine rettigheder til at benytte Tjenesten, din Eurosport-Konto eller dit Eurosport-Abonnement, skal du ophøre med alle aktiviteter, der er tilladt i henhold til disse Brugerbetingelser, herunder brugen af Tjenesten.
20. Vores ansvar over for dig
20.1 Du har visse juridiske rettigheder ifølge lovgivningen i din jurisdiktion. Intet i disse Brugerbetingelser har til hensigt at påvirke disse juridiske rettigheder, og vi udelukker ikke vores ansvar, hvor vi ikke har tilladelse til det i henhold til lovgivningen på dit område. For yderligere oplysninger om dine juridiske rettigheder skal du kontakte din lokale forbrugerorganisation.
20.2 Vi accepterer ansvar for død eller personskader forårsaget af skødesløshed fra vores, vores medarbejderes eller agenters side. Vi er også ansvarlige for ulovlig vildledning, forsætlig uredelighed eller grov uagtsomhed fra vores egen, vores medarbejderes eller agenters side.
20.3 Hvis vi overtræder disse Brugerbetingelser, vil vi kun være ansvarlige for forudsigelige tab. Tab kan forudsiges, når de er åbenlyse, eller både du og DEL vidste, de kunne finde sted, på det tidspunkt, hvor du accepterede disse Brugerbetingelser.
20.4 Vi er ikke ansvarlige for:
(a) enhver anvendelse af Tjenesten eller Indholdet, som ikke er autoriseret af os i disse Brugerbetingelser;
(b) enhver funktionsfejl eller afbrydelse i tjenesten eller Indholdet, som skyldes uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, som forhindrer os i at opfylde vores forpligtelser over for dig og som kan betragtes som en "force majeure-begivenhed" i henhold til lokal lovgivning (hvor det er relevant). Dette kan skyldes ting som fx lyn, oversvømmelse, ekstremt vejr, brand, eksplosion, terroraktiviteter, epidemi, optøjer, krig, handlinger udført af en regering eller anden offentlig myndighed eller strejker eller lignende industriel handling, hvor sådanne begivenheder er uforudsete og uden for vores kontrol;
(c) manglende funktionalitet eller levering af nogen del af Tjenesten eller Indholdet, eller tab af indhold eller data, som skyldes:
(i) dit udstyr, dine enheder, dit operativsystem eller din internetforbindelse (herunder malware, vira eller fejl, som stammer fra tredjepart eller er at finde på dine enheder);
(ii) din manglende download af opdateringer eller den seneste publicerede version af Tjenesten, eller manglende opfyldelse af kompatibilitetskravene; eller
(iii) konsekvenser af, at du har ændret dit udstyr, din enhed, dit operativsystem eller din internetforbindelse;
(d) inkompatibilitet af Tjenesten eller Indholdet med nogen anden software eller hardware (herunder dine enheder), som forklaret i vores Hjælpecenter; og
(e) en tredjeparts handlinger, som ikke er under vores rimelige kontrol, hvilket kan omfatte enhedsproducenter samt leverandører af en enheds operativsystem.
20.5 Bortset fra det ansvar, der opstår som følge af de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 21.1 og 21.2 (som er ubegrænset), vil vores samlede ansvar over for dig – i videst muligt omfang og i henhold til lokal lovgivning – for enhver skade, der måtte opstå ved din brug af tjenesten være begrænset til det beløb, du har betalt for dit Eurosport-Abonnement.
20.6 Vi kan ikke garantere, at Tjenesten eller Eurosport-Indholdet vil være helt fri for bugs/softwarefejl eller fejl, eller at din adgang vil være fri for afbrydelser (for eksempel kan der være nedetid til vedligeholdelse eller opdateringer eller strøm- eller serverafbrydelser af andre årsager, som ligger uden for vores kontrol), men hvis vi bliver gjort opmærksomme på tekniske problemer, vil vi altid søge at løse dem.
21. Annoncering og tredjepartshjemmesider
21.1 Tjenesten og indholdet kan indeholder annoncer. Som det er juridisk fastsat, kan vi ikke drages til ansvar for enhver tiltro, du måtte have til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller eksistensen af enhver annoncering, som optræder på Tjenesten og Indholdet, hvor en sådan annoncering ikke er under vores kontrol.
21.2 Tjenesten kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider, der ikke er ejet eller kontrolleret af os.
(a) Vi har ingen kontrol over og tager ikke ansvaret for tilgængeligheden, indholdet, privatlivspolitikker eller tredjeparts-websteders praksis.
(b) Du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for nogen former for tab eller skade, som kan pådrage dig, som følge af tilgængeligheden af disse eksterne tredjepartshjemmesider eller -værktøjer, eller som følge af den tiltro, du måtte have haft til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller eksistensen i enhver annoncering, produkt eller materiale, som findes på eller er tilgængelige via sådanne hjemmesider eller værktøjer.
21.3 Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader Tjenesten, og til at læse vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken for enhver anden hjemmeside, som du besøger.
22. Rapportering af Indhold
Hvis du ser Indhold på Tjenesten, som du ønsker at oplyse om eller rapportere til os, fordi du eksempelvis mener, at det krænker en anden persons immaterielle rettigheder, skal du følge vejledningen på vores Hjælpecenter.
23. Ændringer i disse Brugerbetingelser
23.1 Vi har ret til at ændre disse Brugerbetingelser til enhver tid af følgende årsager:
(a) for at forbedre Brugerbetingelserne, for at gøre vores Brugerbetingelser klarere eller nemmere at forstå eller for, at alle vores kunder har de samme Brugerbetingelser;
(b) for at overholde juridiske eller lovmæssige krav, såsom obligatoriske love, der gælder for os og vores aftale med dig, eller hvor vi er underlagt en retsorder eller retsafgørelse;
(c) for at give dig yderligere oplysninger om Tjenesten,
(d) hvis vi foretager ændringer af Tjenesten for at forbedre den, herunder hvis vi udvider Tjenestens omfang med ekstra egenskaber, funktioner og Indhold;
(e) hvis vi opdaterer oplysningerne i eller strukturen af dit Eurosport-Abonnement, eller nogle af de andre Eurosport-Abonnementer eller produkter, vi tilbyder gennem Tjenesten;
(f) hvis vi vil ændre den måde, vi strukturerer vores Tjeneste på, eller vi omorganiserer den måde, vi strukturerer eller driver vores forretning på;
(g) af sikkerhedsmæssige årsager, herunder introduktion af yderligere sikkerhedskontrol eller software for at beskytte vores indhold eller Tjenesten.
Desuden yder vi en regelmæssig Tjeneste, og vi kan ikke forudse, hvad der vil ske i fremtiden.Det betyder, at vi kan ændre eller lave tilføjelser til indholdet i disse Brugerbetingelser af andre årsager end dem, der er angivet ovenfor.
23.2 Hvis vi ændrer disse Brugerbetingelser, vil vi informere dig om det. Vi vil sigte mod at give dig besked før vi foretager ændringer, medmindre det er nødvendigt at implementere
ændringerne hurtigt af sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige grunde, i hvilket tilfælde vi vil give dig besked om ændringerne, så hurtigt det er os muligt.
23.3 Ved ændringer i disse Brugerbetingelser, der vil være til ulempe for dig, vil vi give dig mindst 30 dages varsel, og du kan vælge at opsige dit Eurosport-Abonnement, inden ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke opsiger dit Eurosport-Abonnement efter, at vi har givet dig besked
om ændringerne, og før disse ændringer finder sted, og du fortsætter med at bruge Tjenesten, vil vi se det som din accept af ændringerne.
(a) Vi vil prøve at sikre, at enhver ændring, der er en ulempe for dig, ikke vil blive indført i dit nuværende abonnementsforløb. Det betyder, at vi vil informere dig på forhånd, så du har mulighed for at opsige dit Eurosport-Abonnement, før ændringen foretages (når den næste abonnementsperiode begynder) ved at følge trinene i afsnit 11 (Opsigelse).
(b) Hvis en negativ ændring skal indføres i din nuværende abonnementsperiode, kan du stadig nå at opsige dit Eurosport-Abonnement, inden ændringen indføres. Under disse omstændigheder kan vi refundere de beløb, du har betalt for Tjenesten, men ikke har modtaget endnu.
23.4 Den senest opdaterede version af Brugerbetingelserne vil altid være tilgængelig på Webstedet og Applikationer fra deres ikrafttrædelsesdato.
24. Servicemeddelelser
24.1 Hvis du har registreret en Eurosport-Konto, vil vi sende dig oplysninger om din brug af Tjenesten, din Eurosport-Konto og/eller det Eurosport-Abonnement, du har købt (fx ændringer i adgangskoder, betalingsgodkendelser, fakturaer eller betalingsmetoder, bekræftelser, indhold og opdateringer og andre service- eller transaktionsmeddelelser) via beskeder i tjenesten, sms eller e-mail efter de kontaktoplysninger, du har oplyst under din tilmelding.
21.2 Hvis du tilmeldte dig via en tredjepart, for eksempel via en af vores partnere eller bruger dine kontooplysninger på en platform, kan vi få din e-mail fra den tredjepart eller platform, så vi kan opdatere dig med beskeder relateret til Tjenesten.
25. Overførsel af rettigheder
Aftalen mellem os og dig er personlig, og ingen tredjepart har ret til at drage fordel af den. Gennem din accept anerkender du, at vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Brugerbetingelser til en hvilken som helst anden virksomhed, firma eller person, forudsat at en sådan overførsel ikke får nogen negativ indflydelse på dit Eurosport-Abonnement. Medmindre vores rettigheder under disse Brugerbetingelser overføres til en tredjepart under en fusion, eller et opkøb eller anden overførsel af vores virksomhed, har du ret til at opsige dit Eurosport-Abonnement før overførslen. Du kan ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser under disse Brugerbetingelser til nogen anden.
26. Gyldighed
Hvis et afsnit i disse Brugerbetingelser anses for ulovligt, ugyldigt eller uhåndhæveligt af en domstol eller juridisk myndighed, skal afsnittet fjernes. Gyldigheden og håndhævelsen af de resterende dele af disse Brugerbetingelser fortsætter og vil ikke blive påvirket.
27. Afkald
I det omfang, vi undlader at eller beslutter ikke at udøve en ret til krav mod dig, som vi har ret til, skal dette ikke udgøre et afkald på denne rettighed, medmindre andet er skriftligt angivet over for dig.
28. Gældende lov
28.1 Disse Brugerbetingelser skal være underlagt af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i det område, der er identificeret i oversigten nedenfor. Dog vil disse Brugerbetingelser ikke begrænse nogen forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du måtte have i henhold til de gældende love i det land, hvor du bor.
Opholdsland Gældende lov
Finland Finsk lov
Polen Polsk lov
Spanien Spansk lov
Resten af verden England og Wales
28.2 Hvis du bor i England eller Wales, vil du kun være i stand til at fremsætte et krav, der er relateret til eller opstår som følge af disse Brugerbetingelser, ved domstolene i England og Wales. Hvis du ikke bor i England eller Wales, kan du fremsætte et krav ved domstolene i det område, hvor du bor.
29. Klager
29.1 Hvis du har klager, beder vi dig forsøge at tale med os først, ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.
29.2 Bemærk desuden – inden Storbritannien forlader Den Europæiske Union ("Brexit") og underlagt enhver overgangsperiode før Brexit – at hvis du bor i et EU-medlemsland eller i Norge, Island eller Liechtenstein, kan tvister indbringes til onlineløsning for Europakommissionens onlinetvistbilæggelse ("ODR"), der kontaktes på platformen https://ec.europa.eu/consumers/odr. Undtagen som beskrevet nedenfor benytter vi for øjeblikket ikke nogen alternativ tvistløsningsmulighed, herunder via ODR-platformen, som et middel til løsning af forbrugerklager.
(a) Hvis du bor i Finland, har du ret til at indbringe en tvist for Forbrugerklagenævnet (i henhold til den finske forbrugerbeskyttelseslov). Adressen til Forbrugerklagenævnet er is Hämeentie 3, PO Box 306, FI-00531 Helsinki, og deres hjemmesiden er www.kuluttajariita.fi.
(b) Hvis du bor i Sverige kan eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Brugerbetingelser, som ikke kan løses gensidigt, afvikles af Swedish National Board for Consumer Disputes (eller "ARN"), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige (www.arn.se). ARN er en offentlig myndighed, som afvikler tvister mellem forbrugere og virksomheder. Du kan som forbruger gratis få behandlet en sådan tvist hos ARN. Vi følger ARNs beslutning.
30. Kontakt os
Du kan kontakte os på customerservice@eurosportplayer.com eller ved hjælp af oplysningerne i vores Hjælpecente.
Opdateret april 2020