Vi er Dplay Entertainment Limited, registreret i England med virksomhedsnummer 09615785, hvis hjemsted er beliggende på Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Storbritannien, og vi er den dataansvarlige for de personoplysninger, som vi indsamler fra dig. Vi tilbyder et udvalg af gratis og betalte tjenester, såsom Eurosport og Eurosport Player (samlet betegnet "Tjenesterne").
Vi tager privatlivets fred ekstremt alvorligt og ønsker at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Ved at klikke på linket 'Få adgang til mine data' i afsnittet 'Personoplysninger' på din 'Konto', kan du nemt få adgang til visse personoplysninger, som vi behandler om dig. Her forklarer vi kort, hvordan vi bruger de pågældende personoplysninger.
Der kan være nogle personoplysninger, som vi opbevarer om dig, der ikke er tilgængelige via linket 'Få adgang til mine data', f.eks., eventuelle interaktioner, som du har haft med vores kundeserviceteam. Hvis du ønsker at få adgang til alle andre personoplysninger, som vi opbevarer om dig, bedes du kontakte vores databeskyttelsesafdeling på DPO@discovery.com eller kontakte vores kundeserviceteam ved at klikke på linket 'Kontakt os' eller 'Live chat' i området 'Hjælp' på webstedet.
Se vores databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger om hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi bruger dem. Bemærk venligst, at alle definitioner, der bruges her, krydshenviser til definerede betegnelser i vores databeskyttelsespolitik.
Dine personoplysninger og hvordan vi bruger dem
I nedenstående afsnit har vi angivet de kategorier af personoplysninger, som vi tilvejebringer for dig, når du klikker på linket 'Få adgang til mine data', og en kort beskrivelse af, hvordan vi bruger dem. Generelt bruger vi dog kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en kontrakt, som vi har indgået med dig, hvis det er påkrævet i henhold til vores legitime interesser, eller for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, eller hvis det er tilladt, fordi du har givet dit samtykke.
Kategori af personoplysningerSådan bruger vi de pågældende personoplysninger
Fulde navn og e-mailadresse - Til at oprette og administrere din konto.
- Hvis påkrævet i forbindelse med tjeneste- og kontoadministration, såsom hvis vi skal kontakte dig af årsager relateret til tjenesterne. - Til at påvise og forebygge svig. - Til at sikre at du og andre kan se relevant indhold, når du bruger sociale medieplatforme (vi forklarer dette nærmere nedenfor og i vores databeskyttelsespolitik). - Til at sende dig markedsføring, hvis vi har tilladelse til at gøre det.
Markedsføringspræferencer - Til at sikre, at vi kun sender dig markedsføring, hvis vi har tilladelse til at gøre det.
Land/område - Til at vise dig indhold, der er tilgængeligt i dit land, og til at sikre, at du får adgang til det pågældende indhold, når du rejser (hvis vi er forpligtede til at gøre det).
Bruger-id - Til at forstå, hvordan du tilgår vores tjenester, og de enheder, som du bruger til at tilgå vores tjenester.
Nærmere oplysninger om dit abonnement - Til at administrere din konto og tjenesterne. - Til at forstå, hvordan du bruger tjenesterne (fx hvornår du sidst loggede på din konto), så vi kan fortsætte med at optimere og forbedre vores tjenester.
Betalingsoplysninger - Til at administrere tjenesterne og behandle din betaling. - Til at påvise og forebygge svig
Vi behandler også dine personoplysninger af juridiske årsager, som beskrevet i vores databeskyttelsespolitik.
Vi behandler ikke dine personoplysninger med henblik på automatiske individuelle afgørelser eller profilering af den type, der omhandles i artikel 22, stk. 1, og artikel 22, stk. 4, i den generelle forordning om databeskyttelse.
Hvordan vi deler dine personoplysninger, og hvem vi deler dem med
Vi deler dine personoplysninger under følgende omstændigheder:
  • Tredjepartstjenesteudbydere: Når vi deler personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere for at formidle eller levere bestemte tjenester på vores vegne, herunder it-infrastrukturvirksomheder og betalingsbehandlingsudbydere.
  • Koncernselskaber: Vi kan tilvejebringe dine personoplysninger for vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber med henblik på at behandle personoplysninger på vores vegne for at levere tjenesterne til dig.
  • Overholdelse af love og retssager: Når vi svarer på retskendelser eller retssager, eller for at fastlægge eller udøve vores juridiske rettigheder eller forsvare mod retskrav. Når vi efter eget skøn mener, at det er nødvendigt at dele oplysninger med henblik på at undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger mod ulovlige aktiviteter, formodet svig, situationer med potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af vores brugsvilkår eller som ellers påkrævet ved lov.
  • Fusion eller opkøb: Når vi skal overføre oplysninger om dig, hvis vi erhverves af eller fusionerer med en anden virksomhed.
  • Sociale medieplatforme: Vi deler visse personoplysninger med sociale medieplatforme, fx når vi bruger Custom Audience-værktøjer til at levere relevant annoncering, og når vi medtager funktioner på vores tjenester, som gør det muligt for dig nemt at dele vores indhold på de pågældende platforme.
Internationale overførsler
Ved overførsel af personoplysninger uden for Storbritannien og EØS vil vi enten:
  • medtage de almene kontraktmæssige databeskyttelsesbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen til overførsel af personoplysninger uden for EØS i vores kontrakter med de pågældende tredjeparter (disse er de bestemmelser, der er godkendt i henhold til artikel 46(2) i den generelle forordning om databeskyttelse),
  • (hvis relevant og hvis modtageren er baseret i USA) sikre, at de er en del af Privacy Shield-ordningen, som kræver, at de yder tilsvarende beskyttelse af personoplysninger, der deles mellem Europa og USA, eller
  • sikre, at det land, hvori dine personoplysninger skal håndteres, er blevet anset for "passende" af Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 i den generelle forordning om databeskyttelse.
Dataopbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi skal bruge dem af de årsager, der er angivet her og i vores databeskyttelsespolitik. Vi sletter personoplysninger vedrørende et betalt abonnement 5 år efter, dit abonnement ophører, hvis du ikke har en gyldig berettigelse til vores tjenester, og du ikke har logget ind på din konto i 5 år, undtagen hvis vi skal opbevare eventuelle personoplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister eller udføre vores aftaler.
Dine rettigheder
Du har visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger: du har ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til at begrænse behandling, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse. Disse rettigheder gælder ikke under alle omstændigheder. Hvis du udøver enhver af ​​dine rettigheder, og vi mener, at de ikke finder anvendelse, eller der gælder en undtagelse for dem, vil vi informere dig herom, når vi svarer på din anmodning.
I EØS har du også ret til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, at vi ikke har overholdt gældende databeskyttelseslove. Den lokale myndighed varierer afhængigt af dit land. Se vores databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger om dine rettigheder og en liste over databeskyttelsesmyndigheder.