Eurosport Player udbydes af Dplay Entertainment Limited, en virksomhed med begrænset ansvar registreret i England og Wales.
Registreret hjemstedsadresse: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB Storbritannien.
Virksomhedens registreringsnummer: 09615785
Int. momsnummer: GB 115 1599 24
Du kan kontakte os på customerservice@eurosportplayer.com.
Hvordan vi er reguleret
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ("CSA") regulerer det redaktionelle indhold af on-demand programtjenester. Du kan finde yderligere oplysninger om CSA på https://www.csa.fr/.
Hosting af vores tjeneste
Vores tjeneste er hostet af Dplay Entertainment Limited. Se venligst sektionen "Hvem er vi" ovenfor for yderligere information.
Online løsning af tvister
Hvis du bor i EU, og vi ikke kan løse dit problem via vores Help Centre, kan du henvende dig til platformen European Online Dispute Resolution ("ODR") (Online tvistbilæggelse).
ODR-platformen er en internet-baseret platform, som har til formål at hjælpe forbrugere, der har købt varer eller tjenester online. Platformen giver adgang til uafhængig alternativ løsning af tvister, som i udgangspunktet er gratis for dig at bruge.
Hvis du er forbruger og bor inden for EU, kan du fremsætte en klage ved at udfylde en elektronisk klageformular, der er tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr. Vores kontakt-e-mailadresse, som du kan inkludere som en del af din ODR-fremsættelse, er customerservice@eurosportplayer.com.
Det står Dplay Entertainment Limited frit, om de vil vælge at erklære sig enige i, at en klage løses via ODR-platformen.