Eurosport Player leveres til dig af Dplay Entertainment Limited, incorporated iht. lovene i England og Wales og under registreringsnummer: 09615785, med hovedkontor på Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannien (“Dplay”).
Nærværende Brugsvilkår regulerer din brug af Eurosport Player og udgør din aftale med os. Som brugt i nærværende Brugsvilkår betyder "Eurosport Player", “Eurosport Player-tjenesten”, "vores tjeneste" og "tjenesten" den onlinetjeneste, som leveres af Dplay med det formål at se Eurosport-indhold, inkl. alle funktioner og funktionaliteter, anbefalinger og anmeldelser, websiden og brugerinterfaces samt alt indhold og al software, der er associeret med Eurosport Player.
Ved at tilmelde dig Eurosport Player, bekræfter du, at du er bundet af nærværende Brugsvilkår, inkl. eventuelle ændringer deraf eller af tjenesten i overensstemmelse med nærværende Brugsvilkår.
For at gøre brug af Eurosport Player-tjenesten skal du have internetadgang og en Eurosport Player-enhed.
1. Adgang til Eurosport Player.
Du kan tilgå Eurosport Player ved at abonnere på eller købe et eller flere Eurosport Player-adgangskort ("Dit Kort/Dine Kort eller Eurosport-adgangskort") direkte fra os. Yderligere oplysninger om vores vigtigste tilbud lige nu kan findes på https://www.eurosportplayer.com/subscribe.
Du vil skulle betale med en gældende, accepteret betalingsmetode, som du fra tid til anden kan opdatere ("Betalingsmetode"). Hæve- og kreditkort accepteres som Betalingsmetode.
Der er visse typer af Eurosport-adgangskort, som fornys automatisk, medmindre du forhindrer Dit Adgangskort i at blive automatisk fornyet, før din næste fornyelsesdato (Se "Opsigelse" nedenfor for oplysninger om, hvordan du gør det). Hvis Dit Adgangskort bliver automatisk fornyet, vil gyldighedsperioden være den samme som den oprindelige gyldighedsperiode (medmindre vi informerer dig om andet) og du bemyndiger os til at opkræve dit næste abonnementsgebyr via din Betalingsmetode.
Hvis du stopper, pauser eller genstarter et hvilket som helst Eurosport-indhold, der er inkluderet i et hvilket som helst Eurosport-adgangskort, vil dette ikke forlænge den periode, du har adgang til at se det pågældende indhold på det Eurosport-adgangskort. Når den relevante adgangsperiode er udløbet, vil indholdet ikke længere være tilgængeligt for dig.
Du kan finde specifikke oplysninger om de Eurosport Player-abonnementer eller køb, du har foretaget, direkte hos os ved at gå ind på vores webside, klikke på personikonet eller ved at logge ind via login-feltet øverst i højre side af websiden og dernæst klikke på fanen "Abonnement" i venstre side af siden "Konto".
2. Adgang til Eurosport Player via Tredjepart.
Eurosport-adgangskort kan abonneres på eller købes via en tredjepart, og du vil kunne tilgå Eurosport Player via den pågældende tredjepart og/eller via vores webside på en Eurosport Player-enhed. Pris, varighed og indhold af et Eurosport-adgangskort, som købes via en tredjepart, uanset om der er mulighed for at forny det pågældende Eurosport-adgangskort, kan være en anden end prisen, varigheden og indholdet (og muligheden for at forny det) af et Eurosport-adgangskort, du kan købe direkte hos os.
Den pågældende tredjepart vil give dig oplysninger om, hvordan du tilgår Eurosport Player på det tidspunkt, hvor du køber dit abonnement eller dit Eurosport-adgangskort hos vedkommende. Du vil skulle betale den pågældende tredjepart med en gældende betalingsmetode, som accepteres af den pågældende part, og som du fra tid til anden kan opdatere (med forbehold af den pågældende tredjeparts betalingsvilkår).
Der er visse typer af Eurosport-adgangskort, som fornys automatisk, medmindre du forhindrer Dit Adgangskort i at blive automatisk fornyet, før din næste fornyelsesdato (Se "Opsigelse" nedenfor for oplysninger om, hvordan du gør det). Hvis Dit Adgangskort bliver automatisk fornyet, bemyndiger du den pågældende tredjepart til at opkræve dit næste abonnementsgebyr via den betalingsmetode, den pågældende tredjepart accepterer. Oplysninger om en eventuel refundering, du kan være berettiget til under disse omstændigheder som indehaver af et Eurosport-adgangskort, du abonnerer på eller har købt via en tredjepart, skal fremsættes af den pågældende tredjepart.
Hvis du stopper, pauser eller genstarter et hvilket som helst Eurosport-indhold, der er inkluderet i et hvilket som helst Eurosport-adgangskort, vil dette ikke forlænge den periode, du har adgang til at se det pågældende indhold på det Eurosport-adgangskort (medmindre den pågældende tredjepart, du har købt Dit Adgangskort hos, informerer dig om andet). Når den relevante adgangsperiode er udløbet, vil indholdet ikke længere være tilgængeligt for dig (medmindre den pågældende tredjepart, du har købt Dit Adgangskort hos, informerer dig om andet).
Den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser vil i tillæg til nærværende Brugsvilkår finde anvendelse på dit abonnement eller din betaling til den pågældende tredjepart. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem nærværende Brugsvilkår og den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser, skal den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser have forrang. Eventuelle vilkår i nærværende Brugsvilkår, som forklarer, hvordan du betaler for og/eller opsiger dit abonnement eller køb, vil f.eks. ikke finde anvendelse, når du køber et Eurosport-adgangskort via en tredjepart.
Du bedes kontakte den pågældende tredjepart for at få hjælp, hvis du har problemer med at tilgå Eurosport Player via den pågældende tredjeparts webside, på en app og/eller via eventuelle brugeroplysninger, du har fået fra den pågældende tredjepart.
3. Adgang til Eurosport Player via en Tredjepartspakke.
Du kan også tilgå Eurosport Player ved at abonnere på eller købe en sådan adgang via en af vores kommercielle partnere, som tilbyder dig en pakke, som inkluderer adgang til Eurosport Player ("Tredjepartspakke"). Den pågældende kommercielle partner vil give dig oplysninger om, hvordan du tilgår Eurosport Player på det tidspunkt, hvor du køber dit abonnement eller din Tredjepartspakke.
Du vil skulle betale den pågældende kommercielle partner med en gældende betalingsmetode, som accepteres af den pågældende kommercielle partner, og som du fra tid til anden kan opdatere (med forbehold af den pågældende kommercielle partners betalingsvilkår).
En Tredjepartspakke vil måske automatisk blive fornyet, medmindre du forhindrer den i at blive automatisk fornyet, før din faktureringsdato. Under disse omstændigheder bemyndiger du den pågældende kommercielle partner til at opkræve dit næste abonnementsgebyr via den betalingsmetode, den pågældende kommercielle partner accepterer. Oplysninger om en eventuel refundering, du kan være berettiget til under disse omstændigheder som indehaver af en Tredjepartspakke, du abonnerer på eller har købt via en af vores kommercielle partnere, skal fremsættes af den pågældende kommercielle partner.
Hvis du stopper, pauser eller genstarter et hvilket som helst Eurosport-indhold, der er inkluderet i en hvilken som helst Tredjepartspakke, vil dette ikke forlænge den periode, du har adgang til at se det pågældende Eurosport-indhold på den Tredjepartspakke (medmindre den kommercielle partner, du har købt Tredjepartspakken hos, informerer dig om andet). Når den relevante adgangsperiode er udløbet, vil Eurosport-indholdet ikke længere være tilgængeligt for dig (medmindre den kommercielle partner, du har købt Tredjepartspakken hos, informerer dig om andet).
Hvis du abonnerer på eller køber en Tredjepartspakke, vil den kommercielle partners vilkår og betingelser finde anvendelse på din Tredjepartspakke i tillæg til nærværende Brugsvilkår. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem nærværende Brugsvilkår og den kommercielle partners vilkår og betingelser, skal den kommercielle partners vilkår og betingelser have forrang. Den type af indhold, du kan tilgå på Eurosport Player, prisen på en Tredjepartspakke og dens varighed sammen med dine rettigheder til at opsige en sådan Tredjepartspakke (og din adgang til Eurosport Player) vil f.eks. blive reguleret af den kommercielle partners vilkår og betingelser, inkl. eventuelle refunderinger, du kan være berettiget til at modtage efter en opsigelse.
Du bedes kontakte den pågældende kommercielle partner for at få hjælp, hvis du har problemer med at tilgå en hvilken som helst del af din Tredjepartspakke (andet end tekniske problemer med at tilgå Eurosport Player). Den måde, du tilgår indholdet på Eurosport Player i en hvilken som helst Tredjepartspakke, vil også variere fra tid til anden, og du vil få oplysninger om, hvordan du tilgår et sådant indhold på tidspunktet for dit abonnement på eller køb af den pågældende Tredjepartspakke.
Gratis prøveperioder, rabatter og reklamefremstød.
1. Dit abonnement på og/eller adgang til Eurosport Player kan starte med en gratis prøveperiode, rabat eller andet reklamefremstød ("Reklameperiode"). Du vil modtage oplysninger om, hvordan du kan tilgå en eventuel Reklameperiode (f.eks. med rabatkupon, reklamekode eller på anden vis), når du tilbydes en sådan Reklameperiode. Reklameperioden varer i den periode, der er angivet i forbindelse med tilmeldingen, og har til hensigt at give nye medlemmer og visse tidligere medlemmer adgang til Eurosport-indhold, som normalt kun ville være tilgængeligt gennem køb.
2. Du indvilliger i ikke at tilmelde dig flere gange for den samme type Reklameperiode. Enhver sådan handling er i strid med disse brugsvilkår og kan medføre opsigelse af dit Eurosport-adgangskort. Mulighed for at få tildelt en Reklameperiode fastsættes udelukkende af Dplay, og vi forbeholder os ret til at begrænse denne mulighed og/eller tilbagekalde en hvilken som helst Reklameperiode og sætte din konto på pause, hvis vi fastslår, at du ikke kvalificerer dig til at modtage en sådan mulighed. Hvis du p.t. abonnerer på og/eller tilgår Eurosport Player-tjenesten gennem en Reklameperiode og/eller for nyligt har abonneret på og/eller har tilgået Eurosport Player-tjenesten via en Reklameperiode, vil du måske ikke være berettiget til en anden Reklameperiode. Vi vil måske benytte oplysninger, som f.eks. identifikation af din enhed, betalingsmetode eller en e-mail adresse benyttet i forbindelse med et eksisterende eller nyligt Eurosport-adgangskort og/eller Reklameperiode, til at fastslå, hvem der er berettiget til en Reklameperiode. Der kan gælde restriktioner mht. kombinationer med andre tilbud.
3. Hvis din Reklameperiode tillader dig at prøve et Eurosport-adgangskort, vil vi opkræve dig derfor med udløbet af Reklameperioden (medmindre vi informerer dig om andet), og det beløb, du vil blive opkrævet vil afhænge af den type af Eurosport-adgangskort, du havde adgang til under din Reklameperiode, medmindre du opsiger Dit Adgangskort før udløbet af Reklameperioden. Du kan se den dato, fra hvilken du vil blive opkrævet, og prisen på det pågældende Eurosport-adgangskort fremadrettet ved at gå ind på vores webside, klikke på personikonet eller ved at logge ind via login-feltet øverst i højre side af websiden og dernæst klikke på fanen "Abonnement" i venstre side af siden "Konto".
Fakturering.
1. Prisoplysninger. Detaljerede prisoplysninger vises på vores webside. Priserne inkluderer moms, men de inkluderer ikke eventuelle tredjepartstransaktionsgebyrer, som måtte finde anvendelse.
2. Fakturering. Den samlede pris for et hvilket som helst Eurosport-adgangskort, du køber direkte hos os, vil blive opkrævet som angivet under fanen "Abonnement" på din "Konto", som du kan tilgå ved at klikke på personikonet eller ved at logge ind via login-feltet øverst i højre side af vores webside. En specifikation af prisen på Dit Adgangskort vil blive anført i den e-mail, du modtager fra os om dit abonnement eller køb, og denne specifikation vil anføre prisen, inkl. eventuelle skatter og/eller andre transaktionsgebyrer, som måtte blive pålagt dit køb (om nogen). I visse tilfælde kan din betalingsdato ændre sig, hvis f.eks. din Betaling ikke blev gennemført, eller hvis dit betalte abonnement på Eurosport Player begyndte d. 31. i en måned, og den følgende måned kun har 30 dage i. For at se din næste betalingsdato skal du klikke på fanen "Abonnement" på din "Konto", som du kan tilgå ved at klikke på personikonet eller ved at logge ind via login-feltet øverst i højre side af vores webside.
3. Betalingsmetode. Du kan ændre din Betalingsmetode ved at klikke på linket "Opdatér Betalingsoplysninger" under fanen "Abonnement" på din "Konto", som du kan tilgå ved at klikke på personikonet eller ved at logge ind via login-feltet øverst i højre side af vores webside. Hvis en betaling ikke gennemføres pga. udløb, utilstrækkelige midler eller af anden årsag, og du ikke ændrer din Betalingsmetode eller opsiger din konto, kan vi suspendere din adgang til Eurosport Player-tjenesten, indtil vi har modtaget en gyldig Betalingsmetode. Når du opdaterer din Betalingsmetode, bemyndiger du os til fortsat at opkræve dig via den opdaterede Betalingsmetode, og du forbliver ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb. Dette kan resultere i en ændring af dine faktureringsdatoer. Selskabet bag din Betalingsmetode kan i visse tilfælde opkræve dig nogle bestemte gebyrer, som f.eks. gebyr for udenlandsk transaktion eller andre gebyrer med relation til behandlingen af din Betalingsmetode. Skatter kan variere alt efter, hvilken Betalingsmetode, der anvendes. Kontakt selskabet bag din Betalingsmetode for yderligere oplysninger.
4. Behandling af betalinger. Vi benytter andre selskaber (inkl. andre selskaber i samme koncern som Dplay), befuldmægtigede og leverandører ("Betalingsbehandlere") til at behandle kreditkorttransaktioner eller andre betalingsmetoder. I forbindelse med tilmeldingsprocessen vil du skulle oplyse visse informationer, som vil gøre det muligt for vores Betalingsbehandlere at opkræve betalinger på vores vegne, og du bemyndiger sådanne Betalingsbehandlere til at opkræve betalinger på vores vegne. Hvis en betaling ikke gennemføres, vil de pågældende Betalingsbehandlere forsøge at opkræve betalingen igen, men hvis de er ude af stand til at behandle en betaling, vil du ikke kunne anvende/tilgå den del af tjenesten, som den mislykkedes betaling har relation til. Den information, du oplyser i forbindelse med tilmeldingsprocessen, vil blive lagret på din konto hos os, inkl. oplysninger om din Betalingsmetode, og denne Betalingsmetode vil blive opkrævet hver gang, du køber et nyt Eurosport-adgangskort, medmindre du ændrer din Betalingsmetode (se "Betalingsmetode" ovenfor for oplysninger om, hvordan du gør dette). Hvis du abonnerer på Eurosport Player gennem et gratis prøvetilbud, vil der blive autoriseret en betaling af din bank, men vi vil ikke opkræve nogen betaling. Du bør dog være opmærksom på dette, da det kan påvirke din tilgængelige balance eller din kreditgrænse.
5. Prisændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vilkårene for vores Eurosport-adgangskort og eventuelle andre dele af vores tjeneste (inkl. prisen på et eller flere af vores Eurosport-adgangskort og/eller anden type abonnement). Vi kan hæve vores priser: Hvis udgiften for os i forbindelse med leveringen af tjenesten stiger (som f.eks. når vi skal betale tredjeparter mere for deres indhold); vi introducerer nye programmer, nyt indhold og nye tjenester; vi ændrer den måde, vi strukturerer tjenesten på; vi investerer i forbedringer af vores kundeservice; og/eller andre udgifter forbundet med at drive vores tjeneste stiger.
Desuden leverer vi vores tjeneste på løbende basis, og vi kan ikke forudse, hvad der eventuelt vil ændre sig i fremtiden. Det betyder, at vi måske vil komme til at hæve vores priser af andre grunde end dem, der er angivet ovenfor.
Vi vil give dig mindst 30 dages varsel om en eventuel prisstigning, og du vil være berettiget til at opsige dit abonnement, før prisstigningen træder i kraft.
Opsigelse.
En minimumsperiode kan være gældende, og din kontrakt kan automatisk blive fornyet for den samme periode som minimumsperioden. Se venligst vores ofte stillede spørgsmål, som er tilgængelige på https://help.eurosport.com/hc/da for yderligere information. Hvis dit Eurosport-adgangskort bliver automatisk fornyet, kan du til enhver tid forhindre, at det bliver automatisk fornyet. Yderligere oplysninger om dine rettigheder til at opsige et specifikt adgangskort, der er købt direkte hos os, findes på vores FAQ-side på https://help.eurosport.com/hc/da. I det omfang det er tilladt iht. gældende lov, kan betalinger til os ikke refunderes, og vi yder ikke refunderinger eller kredit for eventuelle delvise abonnementsperioder eller uønsket Eurosport-indhold. For at forhindre dit abonnement i at blive automatisk fornyet skal du klikke på linket "Opsig Abonnement" under fanen "Abonnement" på din "Konto", som du kan tilgå ved at klikke på personikonet eller ved at logge ind via login-feltet øverst i højre side af vores webside.
Hvis du tilmeldte dig Eurosport Player gennem din konto hos en tredjepart og ønsker at opsige dit abonnement på Eurosport Player, skal du gøre dette gennem en sådan tredjepart, f.eks. ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart og deaktivere automatisk fornyelse eller ved at opsige Eurosport Player-tjenesten gennem den pågældende tredjepart. Faktureringsoplysninger om dit Eurosport Player-abonnement vil blive leveret af tredjeparten og kan være tilgængelige ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart.
Eurosport Player-tjenesten.
1. Aldersrestriktioner. Du skal være 18 år eller den myndighedsalder, der måtte gælde i din provins, dit territorium eller dit land, for at kunne abonnere på vise dele af Eurosport-indholdet. Mindreårige må kun benytte Eurosport Player-tjenesten, når der er en voksen til stede.
2. Kun til Personlig Brug. Eurosport Player-tjenesten og ethvert indhold, der ses gennem Eurosport Player-tjenesten, er kun til dit personlige brug og ikke til kommerciel brug. Under dit abonnement på Eurosport Player giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at tilgå Eurosport Player-tjenesten og se Eurosport-indhold. Ingen ret, adkomst til eller interesse i skal overdrages til dig bortset fra førnævnte begrænsede licens. Du indvilliger i ikke at benytte Eurosport Player-tjenesten til offentlige fremvisninger.
3. Ændringer til Eurosport Player-tjenesten. Dplay skal med regelmæssige mellemrum foretage ændringer af Eurosport Player-tjenesten, inkl. indholdsbiblioteket, hvilket også kan kræve perioder med vedligeholdelse og reparationer.
Vi kan til enhver tid variere, erstatte og tilbagetrække enhver tjeneste, funktion og funktionalitet, eller enhver kanal eller ethvert indhold, der leveres som led i en tjeneste.
Det vil måske ikke være praktisk muligt for os at underrette dig på forhånd om alle vedligeholdelses- og reparationsperioder og/eller indholdsændringer, hvor du f.eks. har købt et Eurosport-adgangskort, som giver dig adgang til Eurosport Player-tjenesten i en kort tidsperiode. Du bør altid tjekke websiden for oplysninger om, hvilket Eurosport-indhold der er tilgængeligt.
Hvis vi bliver nødt til at foretage en betydelig ændring af den tjeneste, du har betalt for, vil vi bestræbe os på at underrette dig senest 30 dage før sådanne ændringer i overensstemmelse med nærværende Brugsvilkår.
Vi vil i relation til en hvilken som helst tjeneste, du har betalt for, og som endnu ikke er udløbet, forsøge at sikre os, at ændringer af vores tjeneste eller priser ikke vil påvirke dig i negativ henseende under din brugsperiode. Hvis du har valgt en abonnementspakke, som fornys automatisk med udløbet af en brugsperiode, vil vi bestræbe os på at underrette dig om eventuelle ændringer, som sandsynligvis i væsentlig grad vil påvirke dig i løbet af en fremtidig brugsperiode, senest 30 dage før starten på den pågældende periode, så du kan opsige tjenesten, før perioden starter. Hvis du ikke opsiger dit abonnement til Eurosport Player-tjenesten, efter vi har underrettet dig om eventuelle ændringer, og før disse ændringer finder sted, og du fortsætter med at benytte tjenesten, vil vi anse dette for at være din accept af den ændrede tjeneste.
Hvis vi bliver nødt til at foretage en væsentlig ændring af den tjeneste, du har betalt for, og denne ændring vil påvirke dig i negativ henseende under din brugsperiode, vil vi give dig varsel derom og ret til at opsige tjenesten.
4. Begrænsninger på tilgængelighed af Indhold. Noget Eurosport-indhold vil måske kun være tilgængeligt på en begrænset basis ("Indholdstitler"). De begrænsninger, der finder anvendelse, kan inkludere restriktioner på antallet af Indholdstitler pr. konto, det maksimale antal enheder, der kan indeholde Indholdstitler, den tidsperiode inden for hvilken du vil skulle begynde at se Indholdstitlerne, og hvor længe Indholdstitlerne vil forblive tilgængelige. Begrænsningerne kan også afhænge af den abonnementstype, du vælger, og eventuelle restriktioner pålagt af vores kommercielle partnere. Du kan være begrænset mht. antallet af Eurosport Player-enheder, du vil kunne registrere og/eller benytte på samme tid til at tilgå Eurosport Player-tjenesten. Hvis en begrænsning på antallet af Eurosport Player-enheder finder anvendelse, kan du være begrænset mht. det antal gange og perioder, du vil kunne skifte dine registrerede Eurosport Player-enheder. I det omfang det er tilladt ved lov, yder vi ikke refunderinger eller kredit for eventuelle forstyrrelser, der er forårsaget af eventuelle begrænsninger i tilgængeligheden af et hvilket som helst Eurosport-indhold. Se vores FAQs på https://help.eurosport.com/hc/da for mere information om adgang til Eurosport Player uden for det land, hvor du bor.
5. Din Brug af Eurosport Player-tjenesten. Du indvilliger i at bruge Eurosport Player-tjenesten, inkl. alle funktioner og funktionaliteter, der er forbundet dermed, i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forordninger samt andre restriktioner om brug af tjenesten eller indhold deri. Du indvilliger i ikke at tilgå og se Eurosport Player ved hjælp af et virtuelt proxynetværk eller at arkivere, downloade på en permanent måde, gengive, distribuere, modificere, vise, udøve, offentliggøre, licensere, udarbejde afledte arbejder deraf, udbyde til salg eller bruge medmindre dette er eksplicit autoriseret i nærværende Brugsvilkår indhold og information indeholdt i eller erhvervet fra eller gennem Eurosport Player-tjenesten. Du indvilliger også i ikke at: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, degradere eller forpurre nogen af de indholdsbeskyttelsesforanstaltninger i Eurosport Player-tjenesten; bruge en robot, spider, scraper eller andre automatiserede midler til at tilgå Eurosport Player-tjenesten; dekompilere, reverse engineer eller frakoble eventuel software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem Eurosport Player-tjenesten; indsætte nogen kode eller noget produkt eller manipulere indholdet af Eurosport Player-tjenesten på nogen måde; bruge nogen metode til indsamling eller udtrækning af data; eller overføre indhold til uautoriserede enheder eller forsøge at tilgå tjenesten eller indhold via noget som helst medie eller nogen som helst enhed andet end dine registrerede Eurosport Player-enheder. Du indvilliger desuden i ikke at uploade, skrive, e-maile eller på anden vis sende eller overføre noget materiale, der har til hensigt at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af en hvilken som helst computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr forbundet med Eurosport Player-tjenesten, inkl. softwarevira eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi er i vores ret til at ophæve eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du ikke overholder nærværende Brugsvilkår, eller hvis du ulovligt eller svigagtigt benytter tjenesten.
6. Din Internetforbindelse og Eurosport Player-enheder. Kvaliteten af Eurosport-indholdet kan variere fra enhed til enhed og kan påvirkes af en lang række faktorer, som f.eks. din lokalitet, den tilgængelige båndbredde gennem og/eller hastigheden af din internetforbindelse. Tilgængelighed er med forbehold af din internetforbindelse og din enheds kapabilitet. Ikke alt indhold er tilgængeligt i alle formater, og ikke alle abonnementer tillader dig at modtage indhold i alle formater. En enhedsproducent eller udbyderen af en enheds operativsystem kan måske fra tid til anden indføre ændringer, som begrænser eller indskrænker din brug af Eurosport Player på den pågældende enhed. Hvis det sker, vil vi forsøge at underrette dig om disse ændringer på forhånd, men da vi ikke har nogen kontrol over disse producenter eller udbydere, vil det ikke altid være muligt.
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte vores indholdspartneres rettigheder vil Eurosport Player ikke blive understøttet på en enhed, hvor begrænsninger inkluderet i enhedens operativsystem er blevet fjernet eller pillet ved (også kaldet 'jailbreaking').
Du er ansvarlig for alle internetomkostninger. Husk, at streaming af audiovisuelt udstyr kan forbruge mange data. Kontakt venligst din internetudbyder for oplysninger om mulige gebyrer for brug af data. Den tid, det tager at begynde at se Eurosport-indhold, vil afhænge af en række faktorer, inkl. din placering, tilgængelig båndbredde på det pågældende tidspunkt, det indhold, du har valgt, og konfigurationen af din Eurosport Player-enhed.
Du bør eventuelt tjekke, at din Eurosport Player-enhed og/eller browsere er kompatible med Eurosport Player-tjenesten, før du tegner et abonnement på Eurosport Player. Oplysninger om kompatibilitet kan findes i vores FAQs på https://help.eurosport.com/hc/da.
Vi anbefaler, at du, hvis du tilgår Eurosport Player via en tredjeparts app store, accepterer eventuelle opdateringer til app'en, så snart disse bliver tilgængelige. Dette kan eventuelt også kræve, at du opdaterer din enheds operativsystem.
7. Eurosport Player-software. Eurosport Player-softwaren er udviklet af og for Dplay og er designet til at gøre det muligt at se Eurosport-indhold gennem Eurosport Player-enheder. Eurosport Player-softwaren kan variere fra enhed til enhed og alt efter medie. Funktionaliteter og funktioner kan også variere mellem forskellige enheder og lande. Du anerkender, at brugen af tjenesten kan kræve tredjepartssoftware, som er genstand for tredjepartslicenser.
Sikkerhed.
Din Eurosport Player-konto er personlig for dig ("Kontoindehaver"), og som Kontoindehaveren er du den eneste person, som har adgang til og kontrol over den. For at fastholde kontrol over kontoen og for at forhindre, at nogen kan få adgang til kontoen (hvilket vil inkludere information om kontoens historik og eventuelle Betalingsmetoder), skal Kontoindehaveren sørge for at have kontrol med de Eurosport Player-enheder, som bruges til at tilgå tjenesten, og vedkommende må ikke afsløre adgangskoden eller oplysninger om eventuelle Betalingsmetoder, der er forbundet med kontoen. Du er ansvarlig for at opdatere og vedligeholde nøjagtigheden af de oplysninger, du giver os med relation til din konto. Vi kan opsige din konto eller midlertidigt suspendere den for at beskytte dig, Dplay eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.
Diverse.
1. Lovvalg og jurisdiktion. Nærværende Brugsvilkår skal reguleres af og fortolkes iht. lovene i England og Wales. Nærværende vilkår vil ikke begrænse nogen forbrugerbeskyttelsesrettigheder, du kan være berettiget til iht. ufravigelige love, som gælder i dit hjemland. Men hvis du ikke bor i England eller Wales, vil du kunne anlægge en sag ved domstolene i dit hjemland iht. de gældende love i dit hjemland. Bemærk venligst desuden, at tvister kan indsendes til onlinetvistløsning gennem European Commission Online Dispute Resolution platform, som du finder på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Erstatningsansvar. Ved at acceptere nærværende Brugsvilkår og bruge en hvilken som helst del af Eurosport Player-tjenesten og dens indhold, indvilliger du i at være ansvarlig for dine handlinger og udeladelser. Tjenesten vil måske præsentere links til tredjeparters websider, reklamer eller tilbud, som ikke ejes eller kontrolleres af os - vi er ikke ansvarlige for disse sider, reklamer eller tilbud. I det størst mulige omfang det er tilladt ved lov, påtager vi og vores tilknyttede selskaber og befuldmægtigede os ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for:
a. en hvilken som helst brug af Eurosport Player, som ikke er autoriseret af os;
b. at afslutte, suspendere eller begrænse Eurosport Player-tjenesten eller indholdet deraf eller en hvilken som helst del af Eurosport Player-tjenesten eller indholdet deraf i overensstemmelse med nærværende Brugsvilkår;
c. en eventuel teknisk fejl eller afbrydelse af tjenesten pga. uforudsete omstændigheder, som forhindrer os i at opfylde vores forpligtelser over for dig;
d. en eventuel forsinkelse, driftssvigt, handling eller misligholdelse i relation til levering af Eurosport Player-tjenesten og indholdet deraf;
e. fejl, vira eller bugs, der findes i eller opstår som følge af din brug af Eurosport Player-tjenesten;
f. Eurosport Player-tjenestens eller dennes indholds inkompatibilitet med eventuel anden software eller hardware (inkl. en hvilken som helst Eurosport Player-enhed); og
g. en hvilken som helst handling eller misligholdelse, der kan tilskrives en tredjepartsleverandør, enhedsproducent eller udbyder af en enheds operativsystem, og som ligger uden for Dplays rimelige kontrol.
I det omfang det er tilladt iht. gældende lov, yder vi ikke refunderinger eller kredit for eventuelle afbrydelser af et indhold, som leveres af en kommerciel partner som en del af en Eurosportpakke (hvis en Eurosportpakke er tilgængelig i dit land, kan du finde yderligere oplysninger om en sådan pakke på vores webside på https://help.eurosport.com/hc/da. Kontakt venligst den pågældende kommercielle partner for yderligere oplysninger.
Det er ikke tilladt for os at udelukke vores erstatningsansvar på visse områder. Dette punkt skal ikke påvirke et eventuelt sådant erstatningsansvar, vi måtte have over for dig. Hvis du har behov for råd og vejledning om dine juridiske rettigheder, kan du søge hjælp hos din nationale forbrugerorganisation.
3. Vores opsigelsesrettigheder. Vi kan til enhver tid opsige din aftale med os (eller en hvilken som helst del deraf).
Hvis vi opsiger din aftale med os (eller en hvilken som helst del deraf), efter du har betalt os for at benytte tjenesten, vil vi give dig varsel derom så langt tid i forvejen, som dette er praktisk muligt, og du vil enten efter vores eget skøn: (i) få adgang til den del af tjenesten, som betalingen har relation til, i den resterende del af brugsperioden; eller (ii) få udbetalt en refundering for en eventuel brugsperiode, der måtte restere efter opsigelsesdatoen.
Vi har under alle omstændigheder ret til øjeblikkeligt at suspendere eller begrænse din brug af alle eller dele af tjenesten og/eller indhold uden refundering eller kompensation, hvis:
a. du undlader at foretage en skyldig betaling til os, eller hvis din Betalingsmetode mislykkes;
b. du misligholder nærværende Brugsvilkår, for alle materielle misligholdelser vil vi dog først give dig mulighed for at afhjælpe problemet, hvilket du vil skulle gøre inden for 7 dage;
c. vi har mistanke om eller tror, at du har udøvet eller måske er i gang med at udøve svigagtig aktivitet mod os eller mod en hvilken som helst anden person eller organisation, hvor du gennem din eller deres brug af tjenesten eller Eurosport-indhold f.eks. har kopieret vores streaminger til en anden webside;
d. du har handlet på en måde mod vores personale eller befuldmægtigede, som vi finder upassende eller uacceptabel og tilstrækkelig alvorlig til at berettige os til at indskrænke eller afslutte din brug af vores tjeneste;
e. du køber et Eurosport-adgangskort ved hjælp af et virtuelt proxynetværk;
f. du bruger Eurosport Player-tjenesten på en måde, som måske negativt vil påvirke Dplays omdømme og/eller forretning, vores kommercielle partneres, eventuelle Betalingsbehandleres og/eller en hvilken som helst tredjeparts, som udfører serviceydelser på vores vegne i relation til Eurosport Player; eller
g. det ikke med rimelighed kan udgås af tekniske eller driftsmæssige årsager, som ligger uden for rimelig kontrol.
4. Uopfordret Materiale. Dplay accepterer ikke uopfordret materiale eller ideer til Eurosport-indhold og er ikke ansvarlig for lighed mellem noget af selskabets indhold eller i eventuelle programmer i et hvilket som helst medie og materialer eller ideer, der er indsendt til selskabet eller nogle af dets tilknyttede selskaber.
5. Kundesupport. Du bedes kontakte vores Kundesupportteam, hvis du har brug for yderligere oplysninger om vores tjeneste og dens funktioner, eller hvis du har brug for hjælp med din konto. Oplysninger om, hvordan du kan kontakte vores kundesupport, finder du i vores FAQs på https://help.eurosport.com/hc/da/requests/new. I tilfælde af en konflikt mellem nærværende Brugsvilkår og information fra vores Kundesupportteam, skal nærværende Brugsvilkår tage forrang.
6. Beståen. Hvis en bestemmelse eller bestemmelser i nærværende Brugsvilkår findes ugyldig(e), ulovlig(e) eller uden mulighed for håndhævelse deraf, skal gyldigheden, lovligheden og håndhæveligheden af de resterende bestemmelser forblive i kraft og stadig gælde.
7. Afkald. I det omfang vi ikke udøver eller vælger ikke at udøve et eventuelt krav, vi måtte have mod dig, skal dette ikke udgøre et afkald på den pågældende rettighed, medmindre du er skriftligt informeret om andet.
8. Overdragelse af rettigheder. Aftalen mellem os og dig er personlig for dig, og ingen tredjepart er berettiget til at drage nytte deraf. Du accepterer, at vi må overdrage vores rettigheder og forpligtelser iht. nærværende Brugsvilkår til et hvilket som helst selskab, firma eller en hvilken som helst person, forudsat at tjenesten ikke vil blive formindsket som følge af en sådan overdragelse. Du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende Brugsvilkår til nogen som helst.
9. Ændringer af Brugsvilkår. Dplay må fra tid til anden ændre nærværende Brugsvilkår. Vi vil bestræbe os på at underrette dig mindst 30 dage, før disse nye Brugsvilkår træder i kraft, medmindre ændringerne skal implementeres hurtigt af sikkerhedsmæssige eller retslige årsager eller som følge af krav fra myndighederne, i hvilket tilfælde vi vil underrette dig om ændringerne, så snart det er muligt for os. Hvis du fortsætter med at anvende Eurosport Player-tjenesten efter en ændring af nærværende Brugsvilkår, vil vi anse dette for din accept af de ændrede Brugsvilkår. De senest ajourførte Brugsvilkår vil altid være tilgængelige via Eurosport Player-websiden, og når vi underretter dig om, at Brugsvilkårene ændrer sig, anbefaler vi, at du udskriver den nyeste version, så du har den til senere brug. Hvis ændringen påvirker dig i væsentlig negativ grad, vil vi også give dig mulighed for at opsige dit abonnement, før ændringen træder i kraft.
10. Elektronisk Kommunikation. Hvis vi har brug at kontakte dig (inkl. at 'underrette' dig som beskrevet i nærværende Brugsvilkår), vil vi gøre dette elektronisk, f.eks. via e-mail eller en notifikation på din enhed. Notifikationer vil blive anset for leveret på den dag, hvor de sendes. Vi vil sende notifikationer til dig vha. de kontaktoplysninger, du har givet os, så sørg endelig for at oplyse nøjagtige kontaktoplysninger og hold os opdateret om eventuelle ændringer.
Sidst opdateret: juni 2019